Möten
Medlemmar

Nyheter 

Månadsloppis i Klågerup f.o.m. mars 2018

Lions Club Bara har kommit överens med Svedala Kommun om att klubben får hyra gamla brandstationen i Klågerup från den förste januari 2018. Eftersom vi tidigare inte haft någon egen lokal har vi under de senaste åren ordnat en årlig loppmarknad i Stenladan vid Torups slott. Överblivet gods från dessa loppmarknader har vi skänkt bort eller i en del fall varit tvingade att kasta då vi inte haft plats att förvara dessa.

I och med att vi nu får egen lokal med möjlighet att förvara allt gods som skänks av boende i Bara, Klågerup och Holmeja med omgivningar så ges större chans att allt som skänks också kommer till ny användning.

Våra planer för brandstationen är att vi under januari-februari rustar upp lokalerna genom frivilligt arbete av våra medlemmar. Därefter kommer vi att kunna ta emot gods som skänks till Lions för vårt arbete med att hjälpa behövande i hela världen. Vi kommer sedan att bjuda in till loppis en gång per månad, troligtvis fjärde lördagen i varje månad med start i mars 2018.

Vi vädjar därför till alla läsare. Om ni har några prylar ni inte använder och som ni tror skulle kunna säljas på loppis och komma till nytta för andra att ni förvarar dem hemma tills vi kan börja ta emot i vår nya lokal. Vi kommer att öppna för mottagning någon gång i februari 2018.

Saker som vi gärna tar emot är hushållsartiklar, leksaker, kläder, verktyg, smycken, mindre icke stoppade möbler, böcker, etc. Däremot kommer vi inte att ta emot föremål som är osäljbara eller miljöskadliga.

Vi kommer att dela ut flygblad i samband med att vi startar vår mottagning av gods. När vi kan öppna vår första loppis kommer det att annonseras på olika sätt.

Alltså: Kasta inte användbara prylar utan lägg dem i en kartong märkt Lions och förvara hemma tills vi kan ta emot.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter