Möten
Medlemmar

Aktuellt i Lions Club Fjugesta
 


  


 
  


 

Hjälp oss hjälpa! Bli månadsgivare

 

 


 

Detta är Lions Club Fjugesta

 

 

 • Alla jobbar idéellt. All administration betalas av medlemsavgifter.

 • Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamhet.

 • Vår cancerforskningsfond i Örebro och Uppsala stöttar lokal cancerforskning.

 • Barndiabetes är ett ökande problem. Vår Barndiabetesfond stöttar forskningen.
   
 • Lions hjälper enskilda där samhällets resurser inte räcker till
 • Vi anordnar också sommarläger för barndiabetiker där ungdomarna träffar andra med samma eller liknande problem och man lär sig tillsammans leva med sin situation.
   
 • Lions ordnar underhållning och kaffe på äldreboenden och kommer hem till ensamma äldre i juletid med en blomma för en pratstund
 • Lions i samarbete med Revysällskapet gör det möjligt för ensamma äldre att besöka generalrepetitioner av revy och teater

 • Lions finansierar utbildning för låg- och mellanstadielärarna i hur man gör eleverna medvetna om faran med droganvändning och mobbing. Och hur man ger ungdomarna en god värdegrund för ett gott kamratskap.

 • Lions ordnar sommarläger i Sixtorp för mellanstadieelever från kommunens skolor.
 • Lions har också skickat 400 tält från Kristinehamn till Haiti där vår hjälp nu fortsätter med att bygga skolor och sjukhus.

 • Lions katastroffond stöds av alla Lionsmedlemmar världen över och kan snabbt rycka in vid katastrofer som jordbävningar och översvämningar.

 • Med ett årligt stipendium uppmuntrar vi lovande ungdomar eller andra som gjort bra insatser för bygden.

       
  President Niclas Norrman 070-559 54 54
  Sekreterare Elisabeth Berg 070-329 84 69
  Kassaförvaltare Margareta Eriksson 070-617 60 82

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter