Möten

Lions Club Gävle

Lions är en helt ideell sammanslutning som finns över hela världen, vi är idag ca 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige. Lions internationella valspråk är ”We serve”.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden.  Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kr per år. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Sveriges Lions motto är ”För samhällsansvar och livskvalitet”.

Lions är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi är också en öppen organisation, vilket innebär att alla som vill kan ansöka om att bli medlem oberoende av kön, ålder, religion, hudfärg eller annat.

Lions Club Gävle hjälper och stöder människor genom lokala, regionala, nationella och internationella insatser. Detta gör vi genom att genomföra olika aktiviteter. Vår främsta aktivitet är  "Gävle Lucia". Vår princip är att allt vi samlar in skall gå oavkortat till stöd och hjälp enligt mottot ”För samhällsansvar och livskvalitet”.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter