Möten
Medlemmar

   

       

Aktuellt från

Lions Club

Gävle Norra 

 


Oktober 2018

Julklappslotteriet

Klubbens traditionsenliga julklappslotteri äger rum på skyltsöndagen den 2 december. Platsen blir som vanligt i anslutning till Stortorget som kommer att vimla av Lionstomtar från lunchtid fram till en stund efter det att bocken invigts. Just nu pågår planering och medlemmarna försöker samla in julklappar från olika håll till barn och vuxna. Inslagning av klappar sker kvällen innan lotteriet och på skyltsöndagens förmiddag sätts Lionstältet upp och släden med klappar dras fram.

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till Lions

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle Kommun har beslutat att avslå klubbens begäran att bli befriad från platsupplåtelseavgift för bangolfen i Stenebergsparken. Konsekvensen blir att klubben kommer att få betala ca 12 000 kronor per år i upplåtelseavgift vilket är en väsentlig del av de intäkter som bangolfen genererar. Klubbens möjligheter att bedriva hjälpverksamhet för behövande i Gävle påverkas givetvis negativt av detta. Klubbens bangolfansvarige, Bruno Ahlqvist, har skrivit en debattartikel om detta  https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/en-struntsumma-for-kommunen-men-det-ar-en-fjardedel-av-avkastningen-fran-bangolfen

Lions första kvinnliga internationella president

Lions har fått sin första kvinnliga internationella president Gudrun Yngvadottir från Island. Hon besökte Sverige och Göteborg i slutet av augusti. Kvinnor började bjudas in som medlemmar i Lions 1987 och det tog alltså därefter 30 år innan en kvinna blev internationell president.

Zonmöte i Gävle

Ett zonmöte för klubbarna i närområdet hölls i Gävle den 10 oktober med deltagande av flera av klubbens medlemmar. En av klubbens medlemmar, Lion Gunnar Sundstrand är för närvarande ordförande i zonen. Mötet gästades också av distriktsguvernören Allan Björklund. Mötet ägnades i huvudsak åt diskussion av klubbarnas inre arbete och målfrågor.

 

                       

                        Liongubbe snidad av Lion Jan-Åke Rispling

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet     

 


September 2018

Hösten är här

Juli och augusti månader var inte bara varma och soliga, för klubbens medlemmar innebar de jobb med vår kanske största inkomstaktivitet, bangolfen i Stenebergsparken.

Det är väl knappast någon i hela Gävle som har undgått att se att LC Gävle Norra har tagit över golfbanan i Stenebergsparken och att vi har haft öppet hela sommaren. Varje dag har det funnits en annons i lokaltidningarna. Här är annonsen från den 1 september

                             

Det var med spänning som vi i våras tog oss an bangolf som en ny aktivitet. Nu kan vi säga att aktiviteten på golfbanan har varit mycket lyckad. Vi har haft många glada och nöjda spelare och det har varit en trevlig sommaraktivitet för medlemmarna att turas om att hålla öppet på banan ca 7 timmar per dag – alla dagar från 21 maj till 1 september. Aktiviteten har dessutom gett oss ett starkt tillskott till hjälpkassan.

Vi vill tacka alla som valt att spela bangolf och handlat  glass och läsk hos oss och som därmed ökat vår möjlighet att hjälpa på olika områden där hjälp behövs. Tack också till våra sommarlovsarbetande ungdomar som hjälpt oss att hålla snyggt på området. Hoppas vi ses igen i Stenebergsparken i maj 2019!

Nu är emellertid hösten här och sista dagen vi hade öppet var som nämnts den 1 september. Nu i mitten av månaden förbereder vi för vintern genom att stänga av vatten, städa kiosken, montera ner hinder och lyfta in möbler i vår container.

      

 

Ny möteslokal      

Efter långt sökande efter ny möteslokal har klubben nu fått möjlighet att ha sina möten på Träffpunkten, Kaplansgatan 10 i Valandhuset. Vårt första möte där ägde rum den 3 september.

Smörnäslägret

Klubben har tillsammans med rektorn för särgymnasiet på Polhemsskolan planerat ett läger i Smörnäs för studentklasserna på skolan. Syftet var att elever och lärare skulle komma samman inför det avslutande skolåret och förbereda sin avslutning på skolan. Lägerdeltagarna tillbringade en solig fin sensommardag på Smörnäs.

Två lions från LC Gävle Norra var med på lägret och hjälpte till med de praktiska sakerna. Alla eleverna var ute på sjön och paddlade kanot. Elever och lärare spelade kubb och gick promenader på en naturstig. Elever från restauranglinjen på skolan serverade fika och mat med lunch och middag, lasange och grillad kyckling som var ”smarrigt”. Både elever och lärare var mycket nöjda med lägret och visade stor uppskattning för klubbens insats.

      

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet     

  


Augusti 2018

Sommaraktiviteter

Även under juli och hittills i augusti har vår golfbana i Stenebergsparken varit välbesökt. Många har spelat en runda och i den höga värmen läskat sig med glass och dricka från kiosken. Häromveckan hade vi 50 spelare på besök och senare ett kamratgäng på 27 unga män som årligen har en tävlingsdag som bl.a. omfattar bangolf. Välkomna tillbaka!       

Lagtävling i kamratgänget

Under sommaren har vi haft stor hjälp av sommarlediga gymnasieungdomar som hjälpt till i kiosken och arbetat med målning, gräsklippning, ogräsbekämpning m.m. Kommunen garanterar alla gymnasieungdomar, som så önskar, ett betalt sommarjobb på två veckor och klubben erbjöd sig att ta hand om två av dem under sammanlagt åtta veckor.

 Alicia målar en bana

Förutom att banan har varit bemannad av klubbens medlemmar alla dagar som vi har haft öppet så har den också blivit en träffpunkt för medlemmarna. 

Några medlemmar vid kiosken     

Nu håller vi öppet augusti månad ut men kan en bit in i september öppna för t.ex. skolklasser och andra grupper. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss!                                         

                                                            

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet                                    

 

 

 

                                

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter