Möten
Medlemmar

 

Aktuellt från

Lions Club

Gävle Norra 

Årgång 18    Nummer 47   Februari  2017

__________________________________________________________________________________

Lions i Gävle Norra                                                                       2017-02-21

 

Konsert i Heliga Trefaldighetskyrkan

Konserten den 5 februari i Heliga Trefaldighets kyrka var relativt välbesökt, ca 100 personer. I år spelade orkestern Bay City Seven för 13:e året i kyrkan och firade 40 år som orkester samtidigt som Lions firar 100 år. Klubben har i år löst annonseringen på ett nytt sätt tack vare Lion Hasse. Det har inneburit att behållningen blev betydligt bättre än tidigare år. Ca en tredjedel av behållningen skall gå till Lions Cancerforskningsfond i Uppsala och återstoden till barn och ungdom i Gävle. Klubben kommer främst prioritera finansieringen av Lions Quest Tillsammans kurser för skolpersonal, idrottsledare och personal på flyktingboende. Klubben vill tacka Bay City Seven och publiken för det goda resultatet från konserten.

 

Från konserten 2017

 

Från senaste klubbmötet

Klubben besökte Arkiv Gävleborg vid det senaste klubbmötet. Vi fick information om arkivet och även se klubbens handlingar som är arkiverade där. Arkivet är ett föreningsarkiv där föreningar, företag, gårdar, byar, personer m.fl. kan förvara sina handlingar. Arkivet bedriver också arkivpedagogisk verksamhet, bl.a. för gymnasieelever.

 

                               

Klubbens handlingar                                                

                                                                          Exempel på handlingar i arkivet                     

 

Lions Quest 

Klubben arbetar vidare med att genomföra Lions Quest Tillsammans kurser för skolpersonal på en låg- och mellanstadieskola, personal på flyktingboende och ungdomsledare i en idrottsklubb. Kurserna handlar om socialt och emotionellt lärande, värdegrundsarbete samt förebyggande arbete mot bland annat mobbning och droger.

 

Äldreboendet Forellen

Vid den senaste ”Herrträffen” bjöd vi herrarna på idrottshistoria och idrottshistorier. Vi hade bjudit in Karlgustav Gustavsson, gammal Godisspelare, och Lars Vidar Ström som visade bilder från hockeyns barndom i Gävle. Karlgustav eller Kalle har spelat 17 säsonger i högsta serien och är jämnårig med ”Stöveln” Öberg och andra storheter. Det blev många frågor och kommentarer från herrarna, en del ville att Kalle skulle återkomma för fortsatt snack en hel dag. Det kan man kalla för succé! Vi har också spelat Bingo för boende på Forellen, vilket också är uppskattat.

 

Ny distriktsorganisation

Klubben har tillsammans med LC Sandviken och LC Hofors gett in en motion till Lions Riksmöte 2017 om att införa ny distriktsorganisation. Lions som andra frivilliga organisationer behöver anpassa sig till en förändrad värld. Tanken är att Riksmötet 2017 skall besluta att Lions skall skapa en ny distriktsorganisation och att detta arbete skall vara klart till Riksmötet 2018.

 

 

Redaktör lion Gunnar

 

                           

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter