Möten
Medlemmar
 
Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen, varje dag.
Vi skänker allt av det vi samlar in - all administration betalas helt av medlemmarna själva.

Världens Barn 2016

Tack alla företag som via Lions Club Gnesta samlade in 64 000 kr till Radiohjälpens insamling Världens Barn

Totalt samlade teamet i Gnesta in 159 765 kr vilket gjorde Gnesta till bästa Sörmlänska kommun i kommunkampen. Ett stort tack, Gnesta!


Gnestatrampet 2016
Stort tack till alla som deltog och till våra sponsorer som bidrog till insamlingen. Tillsammans fick vi ihop 22 900 kr som går till katastroftält och mässlingvaccinationer

ETT STORT GRATTIS VINNARNA I FRÅGETÄVLINGEN
 
1a pris: 12 rätt, Cecilia Anderson, 500 kr presentcheck, Hemköp
2a pris: 12 rätt, Gunilla Karlsson, 200 kr presentcheck, Hemköp
2a pris: 12 rätt, Eva Lemfors, 200 kr presentcheck, Hemköp
 
Samtliga tre hade 12 rätt på frågorna. Andraplatsen fick delas då samma svar avgivits på utslagsfrågan.
 
Alla svar på frågetävlingen hittar du här

___________________________________________________________________________________


Ansök om stipendium från Gnesta Lions 

1 Ungdomsledare:
Stipendiet, som är på 5000 kr, utdelas till en ungdomsledare som under en längre tid svarat för förtjänstfulla ideella insatser inom sin förening. Stipendiaten ska vara bosatt eller vara verksam i en förening inom Gnesta Lions upptagningsområde (som är Gnesta kommun och Vårdinge kommundel).
Verksamheten kan gälla alla typer av fritidsverksamhet som till exempel idrott, scouting, friluftsliv, folkdans, teater, musik etc.

och/eller

2 Ungdomstalang:
Stipendiet som är på 5000 kr utdelas till en ungdom som är högst 20 år och som har presterat beaktansvärda resultat. Stipendiaten ska vara bosatt eller vara verksam i Lions Gnesta upptagningsområde (som är Gnesta och Vårdinge kommundel).

Verksamheten kan gälla alla typer av fritidsverksamhet som till exempel idrott, scouting, friluftsliv, folkdans, teater, musik etc.

Ansökan:
Ansökan till stipendierna ska vara inlämnade senast 2016-10-01 till:
Gnesta Lions Club

Box 86
646 21 Gnesta
eller via e-post: sekreterare(snabel-a)gnesta.lions.se

Stipendiet eller stipendierna kommer att utdelas vid Lions Julmarknad 2016-11-20.

Övriga upplysningar:
Sune Engström, President Gnesta Lions, mobil 0702-213242

 


Lions Club Gnesta bildades 1955 och har idag 42 aktiva medlemmar. Klubben samlar in aktivitetsmedel genom olika klubbaktiviteter och ger sedan ut bidrag till lokala, nationella och internationella stödinsatser. Vi ger även bidrag till enkilda behov. Lions Club Gnesta ger i första hand bidrag för att förbättra livskvalitén för våra målgrupper som är barn, ungdom, handikappade samt äldre. Det du bidrar med till Lions i Gnesta går allt till välgörenhet. Administrationen betalas av våra egna medlemmar.

 


Om Lions Clubs International

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest. 

Vårt leoklubbprogram ger ungdomar i världen möjlighet till personlig utveckling genom att delta i frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter