Kokoukset

Me palvelemme

Lions-järjestön tunnuslauseena on "Me palvelemme" (engl. We serve). Lionsit tunnetaan ympäri maailmaa työstään ehkäistävissä olevan sokeuden poistamiseksi, ja he osallistuvat moniin paikallisyhteisöilleen ja kansakunnilleen tärkeisiin hankkeisiin. Järjestö hankkii rahaa hyväntekeväisyyteen erilaisilla tempauksilla. Tempauksista yleisöltä saadut rahat tilitetään lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen, kun taas klubin omaan toimintaan ja hallintoon menevät varat se kerää jäseniltään. Tyypillisesti hyväntekeväisyyteen tilitetyistä rahoista 25% osoitetaan kansainvälisiin järjestön yhteishankkeisiin, 25% kansallisiin kohteisiin ja 50% paikallisiin vaihteleviin kohteisiin.Kansainvälisellä tasolla Lionsit toimivat yhteistyössä monien Yhdistyneiden Kansakuntien alaorganisaatioiden kanssa. Toimintaa on ainakin ECOSOCin, FAOn, UNESCOn, UNICEFin ja WHOn kanssa.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter