Möten

Välkommen till Lions Club Hedemora !

Vår klubb startade 1950 och har i dag 31 medlemmar.
Vi välkomnar både män och kvinnor.

Mottot för klubben är

  • att trivas tillsammans
  • att göra ett gott arbete i Lions anda.

Lions syfte är att samla in pengar för att hjälpa både inom och utom Sveriges gränser. Vi arbetar också aktivt mot våld och droger i samhället.

Vi träffas första tisdagen i månaden på Restaurang LayThai/Myrgatan. Varje månadsmöte har ett program och vi äter gott tillsammans. Alla medlemmar är med i någon kommitté med olika ansvarsområden.

Våra större insamlingsaktiviteter är vårmarknad, försäljning av grangirlanger till julskyltning samt ljusfest i Sveaparken för Världens Barn. Vi är stolta över vår Martinpeltokommitté som årligen delar ut stipendier till unga musiker och sångare.

Lions syften

  • ATT SKAPA och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
  • ATT BEFRÄMJA god samhällsanda hos alla medborgare
  • ATT GENOM aktiva insatser på olika områden bidraga till samhällets välfärd
  • ATT FÖRENA medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
  • ATT UTGÖRA ett forum där frågor av allmängiltigt intresse må fritt och allsidigt diskuteras, dock skall klubbarna politiskt och religiöst hänseende vara fullt neutrala
  • ATT UPPMUNTRA duglighet och ansvarskänsla i affärs- och yrkesliv

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter