Möten
Medlemmar

Idrottsledarstipendium

I Lidingö finns ett sextiotal idrottsföreningar, många med en väl fungerande barn-/ungdomsverksamhet. En förutsättning för verksamheten är att föräldrar och andra personer engagerar sig som tränare och ledare helt utan någon ekonomisk ersättning från föreningen. För att uppmärksamma dessa personer utser Lions Club, Lidingö, efter ansökan från föreningen, årligen två ideella idrottsledare som visat stort engagemang och gjort betydelsefulla insatser för föreningen och barnen/ungdomarna.

Pristagare 2018

Årets idrottsledarpris har i år tilldelats:

Jan Gierup, IFK Lidingö Friidrott

Olle Lundström, Friluftsfrämjandet Lidingö

Priset består av ett presentkort på Intersport, Lidingö

Priset utdelades på hälsans dag 8 September

 

Pristagare 2017

Årets Idrottsledarpris har i år tilldelats:

Patrik Buddgård, IFK Lidingö Friidrott 

Priset består av ett presentkort på 5.000:- på Intersport Lidingö.

Priset utdelades på Hälsans Dag 9 september.

 

Pristagare 2016

Årets Idrottsledarpris har i år tilldelats:

Malin Sundström, IFK Lidingö Friidrott samt

Marcus Rönnmark, Aktiv Ungdom Lidingö / Lidingö Fäktklubb

Priset består av ett presentkort på 5.000:- på Intersport Lidingö.

Priset utdelades på Hälsans Dag 4 september.

 

Pristagare 2015

Årets Idrottsledarpris har i år tilldelats Anders Hellvig, Lidingö SK Volleyboll. Priset består av ett presentkort på 5.000:- hos Intersport Lidingö och utdelades den 5 september på hälsans dag i Lidingö Centrum.

 

Pristagare 2014

Vid Lions Club, Lidingös junisammanträde utsågs Årets Idrottsledare 2014. Flera idrottsföreningar hade nominerat kandidater som alla visat stort engagemang och gjort betydelsefulla insatser för föreningen och barnen/ungdomarna.
 
Vi har nöjet meddela att i den hårda konkurrensen har priset detta år tilldelats:
 
Mats Jansson, LSK Handboll samt
 
Kai Abrahamsson, IFK Lidingö Friidrott
 
Priset kommer att utdelas vid Lidingö Centrums Hälsans Dag lördagen den 6 september 2014 och pristagarna erhåller vardera ett presentkort på 5000 kronor vid Intersport, Lidingö.

Pristagare 2013

Vi har nöjet meddela att i hård konkurrens har stipendiet Årets Idrottsledare 2013 tilldelats:

Wenche Einermann, Innebandyföreningen Offensiv, Lidingö

Michael Abrahamsen, GymnastikTruppen Vikingarna, Lidingö

Stipendierna utdelades vid Lidingö Centrums Hälsans Dag lördagen den 7 september 2013 och pristagarna erhöll vardera ett presentkort på 5000 kronor på Intersport, Lidingö.

Pristagare 2012

Lions Club, Lidingö delade under Hälsans Dag i september 2012 för första gången ut stipendier till Årets Ideella Idrottsledare. Pristagarna som erhöll var sitt presentkort hos Intersport, Lidingö var

Janne Åkerblom  IFK Lidingö Friidrott

Eva Rosenbeek   Friidrottsfrämjandet Lidingö

 

Lions Club Lidingö

Roger Anbratt

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter