Möten
Medlemmar

Lions Club Österåker

Hit går pengarna!  Ett stort tack till alla bidragsgivare i Österåker!

Så här fördelade vi era bidrag verksamhetsåret 1 juli 2014 – 30 juni 2015:

Lokalt i Österåker

Stipendier – Ungdom, Kultur, Miljö, Blå Vågen            55 000

Cirkus Skratt – för sjuka och funktionshindrade barn   10 480

Idrottsföreningar och enskilda idrottare                       13 163

Andra föreningar samt enskild hjälp                            31 500

Kvinnojouren                                                             10 000

Övrig lokal hjälp                                                         17 906     138 049

Nationellt

Sjöräddningssällskapet                                                 3 000

Psoriaisförbundet                                                         2 000

Hjärt-/lungfonden                                                          5 000

Cancerfonden                                                              5 000

Barndiabetesfonden                                                     5 000       20 000

Internationellt

Baltic Sea Lions – miljöprojekt Östersjön                     10 000

Viking Camp – internationellt ungdomsläger                   4 074

Världens Barn                                                            30 000

Flyktinghjälp Syrien                                                    50 000

Katastrofhjälp Nepal                                                   50 000

SOS Barnbyar                                                             9 600

Mässlingsvaccination                                                 15 000

Övrigt                                                                        10 500   179 174

                        Totalt för verksamhetsåret, kronor                 337 223

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter