Möten
Medlemmar

Styrelsemedlemmar Lions Club Oxelösund

verksamhetsåret juli 2018 - juni 2019.

 

President / Program: Lars-Åke Lindman
Tel hem:
070-6510651
e-mail: lindmanlh@gmail.com

 
Vice President / PR-Info:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;    
e-mail: ingemarurborn@gmail.com
 
Past president / Medlemsansvarig: Lilian Holmgren
Tel hem: 0155-31316
e-mail: lilian.holmgren@swipnet.se
 
Sekreterare: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-2331662;
e-mail: sk.bjelmrot@gmail.com  

Kassör: Christer Sonander
Tel hem: 0155-34543;
e-mail: christersonander@hotmail.com

Klubbmästare: Jan Holmgren
Tel hem: 0155-31316
e-mail: j.holmgren49@gmail.com
 
Oxelö Marknad:  Sören Helgesson
Tel hem: 070-3086395
e-mail: lions.oxelosund@gmail.com
 
Barn-Ungdom: Roger Lindwall
Tel hem:
0155-33404
e-mail: tvr.roger@gmail.com
 
 

Övriga funktionärer:

Lions Tåg:  Sture Lööf
Tel hem: 070-601 46 67
e-mail:  sture.loof@telia.com
 
Lokala insatser: Johan Hennings
Tel hem: 0155-32866
e-mail: 
henningsadolf@gmail.com
 
 Intendent: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-2331662;
e-mail: 
sk.bjelmrot@gmail.com  
 
Lions Quest tillsammans:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;
e-mail: 
ingemar.urborn@telia.com
 
Revisorer:  Olle Wähl / Sture Lööf
Tel hem: 0155-33377 / 0155-34630
e-mail:  olle wahl@outlook.com / sture.loof@telia.com
 
Vice revisor: Vakant
 
Hemsida/Folder: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter