Möten
Medlemmar

 

Lions Clubs International är en sammanslutning av klubbar runt om i världen som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor.

Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor, men främjar freden i världen.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Ett medlemskap i Lions innebär personligt engagemang samt gott kamratskap.

Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa. Administration betalas av medlemmarna genom medlemsavgifter.

 

VAD GÖR LIONS CLUB PARTILLE?

  • Stödjer Lions Katastroffond, Lions Cancerfond Väst.

  • Bidrar med stöd till barnhem i Kiremba, Burundi.

  • Anordnar trivselaktiviteter på äldreboende inom Partille kommun.

  • Bussutfärder med äldre.

  • Bidrag till ungdomar för lägervistelse eller speciella aktiviteter utomlands.

  • Bidrag till enskilda personer eller familjer utifrån olika hjälpbehov.

  • Samlar in medel vid marknadsdagar på Göteborgsvägen i Sävedalen och i Jonsered samt vid lotterier, loppmarknad och andra aktivitete.

  • Samlar in begagnade glasögon som skickas vidare till behövande personer runt om i världen.

​​

 NYA AKTIVITETER  2017     

                 

Glasögoninsamlingen berör både unga och gamla i kommunen.
Lions Club Partille samarbetar med många glada givare. Vi tar nu ett steg framåt
genom att samarbeta med ICA MAXI - ALLUMInsamlingslåda finns nu på 
servicedisken och du är välkommen att lämna dina begagnade glasögon där.
Ett stort tack till ICA MAXI som ger Lions den möjligheten.

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter