Möten
Medlemmar

LC Sibbo-Sipoo styrelse 2018-2019

President: Mikael Forsström

Past President: Mikael Forsström

1 Vicepresident: Kjell Wikström

2 Vicepresident: Kristian Roos

Sekreterare: Kjell WIkström

Kassör: Tom Lindström

PR-sekreterare: Bo Ingves

Klubbmästare/Fest och program: Hans-Eric Christiansson

Medlemmar: Thomas Lindqvist

Tail Twister: Carl Eklund

 

Utskotten 2018-2019

Julgranar: Rolf Westermark

ARS: Caj Grundström

Ungdomsutbyte: Svante Lång

International relations: Kjell Wikström

Webbansvarig: Kristian Roos

Krigsinvalid-ansvariga: Gunnar Forss, Stig Wiik

Verksamhetsgranskare: Gunnar Forss, Stig Wiik

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter