Möten
Medlemmar

 

Glimtar ur klubbens historia

 

Old Press Klipps

 

Lions i Sibbo

Lions-Club Sibbo-Sipoo höll nyligen sitt stiftande möte i Kallbäck.

Tjugotvä personer deltog i mötet och angav efter stiftandet sin lionsförsäkran.

till president för klubben valdes försäljningschef Harry Nieminen, 

1 vice president blev dr Alf Hildén,

2 vicepresident försäljningschef Carl-Göran Less, sekreterare Caj Grundström,

kassör Holger Wilenius, klubbmästare Kaj-Erik Lindholm, Tail Twister Kurt Flinck

och informationssekreterare Erik Lindqvist.

Borgåbladet 2.3.1968

 

Klubbens Charterfest 12.10.1968

Till tradtionen hör att varje klubb, som grundas inom Lionsrörelsen skall fira en solenn högtid i samband med att beviset på att klubben nregistrerats i det internationella hökvarteret i Chicago överlämnas till klubben.

Denna urkund det s.k. Charterbrevet undertecknas dessutom av klubbens grundande medlemmar och blir på så sätt ett mycket värdefullt dokument i varje Lions-klubbs historia. Därför är det också mycket naturligt att detta högtidliga tillfälle celebreras med middag för klubbens medlemmar jämte damer. Dessutom är det kutym att inbjuda representanter för andra lions-klubbar.

Sibbo lejonens charterfest begicks senaste år i oktober på restaurang Royal i Helsingfors. Klubben grundades ju redan senaste år i februari, men när den officiella inregistreringen blev klar först på sommaren var det lämpligast att charterfesten skulle firas som inledning av höstsäsongen.

I festen deltog som sig bör den tidigare distriktsguvernören Jarl Lindholm och den nya distriktsguvernören Osmo Kalpala. Därtill närvar medlemmar från Sibbo-klubbens fadderklubb, LC Roihuvuori i Helsingfors. Telegram anlände även med lyckönskningar från rörelsens internationella president Mr David A. Evans.

Borgåbladet,November 1968

 

 

 

Lions högg julgranar 

för barnträdgårdar

Sjutton lions i Sibbo utövade välgörande motion på söndagen i Sibboskogar-

de högg 240 julgranar som skall säljas till 

Sibbobor utan eget julgransbestånd.

Pengarna för granarna kommer att fördelas bland barnträdgårdarna i socken

Bbl 17.12.1968

 

 

'På tapeten*

Lions i Sibbo reflex-aktiva

En kampanj för att förse ca 1800 grundskolebarn i Sibbo med reflexer håller sibbo-Lions på att genomföra.

Kommunalstyrelsen med kommunaldirektör Erik Mélen i spetsen fick häromdagen ta emot en donation på 1200 reflexer och därutöver åtskilliga meter reflexband och -tyg för utdelning bland skoleleverna. Donationen överlämnades av Sibbo-Lions president Per Andersson och dess förste vicepresident Kaj Grundström. För att finansiera det hela kommer Sibbo-Lions också att sälja reflexbrickor.

Hufvudstadsbladet 1.9.1974

 

Sibbolejonen sålde röda hjärtan för 28.600 mark

Lions Club Sibbo-Sipoo kan gädja sig över ett slutresultat som blev 3.600 mk högre än vad man haft som mål.

Klubben vill tacka alla enskilda och firmor som köpt hjärten, alla som hjälpt lejonen att sälja röda hjärtan och orkestern Gnistan som spelade uppför hjärtkampanjen.

Hela summan kommer att överlämnas tillden riksomfattande organisationen Operation Röda Hjärtat, som sedan använder pengarna för att bekämpa hjärtsjukdomar.

Borgåbladet 29.5. 1975

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter