Möten
Medlemmar

 

 

  Till Lionsklubbarna och Distriktsrådet

                          i 101 VG

Ett stort TACK till alla Er som bidrar till LCIF’s hjälpverksamhet!

Filipinerna

Ingen har väl undgått rapporteringen i massmedia om den fruktansvärda katastrofen som tyfonen Haiyan orsakat på Filipinerna. Stora delar av landet har ödelagts och ett mycket stort antal människor har fått hela sin tillvaro raserad. Inom några få dagar kunde LCIF mobilisera

500.000 USD för det akuta hjälparbetet! I och med att den massmediala rapporteringen nu minskat har kanske många bibringats uppfattningen att hjälpbehovet upphört eller i varje fall blivit betydligt mindre. Men då tar man fel! Hjälpbehovet är fortfarande minst lika stort. Allt som har raserats ska återuppbyggas och livet ska så långt möjligt återgå till vad som var före Haijan. Men riktigt detsamma kan det inte bli –huset, hemmet, arbetsplatsen m.m. måste återställas och släkt, vänner, och bekanta har omkommit eller splittrats.

Sveriges Lionklubbar har redan gjort en stor insats. Hittills har närmare 4 miljoner kronor insänts till LCIF för hjälparbetet på Filipinerna. Utöver detta har svenska Lions skickat ner en del tält  och ytterligare är på  väg till ett värde av c:a 1,5 miljoner kronor. I vårt distrikt har klubbarna hittills bidragit med närmare 250.00:-

Slutapell: Åtgärderna efter katastrofen behöver fortsatt stöd – och lång tid framöver !!

Se till att Din klubb fortsätter ge sitt stöd till LCIF’s hjälpinsatser på Filipinerna !!

(Ange  ”LCIF-Filipinerna” vid inbetalningen till distriktskassören. Vill Ni att beloppet ska tillgodoräknas för ev. MJF/PMJF ange ”LCIF-katastrofhälp”   samt självklart även avsändande klubb och helst också klubbnummer)

Mässlingen:

Under Convention i somras beslöt man att mässlingsinitiativet skall fortsätta  t.o.m. 2017 då Lions fyller 100 år.  Målet är att världens Lions då ska ha samlat in 30 milj. USD  !!  Genom avtalet med GAVI Alliance kommer man då att disponera 60 milj. USD för att bekämpa mässlingen. Genom vaccination kan barnen räddas från en död i mässlingssjukdomen eller ett liv med bestående men.

För Sveriges Lions har för innevarande år satts ett mål för insamlade medel motsvarande 110:-/medlem !     Hittills (1  juli- 3 dec) har klubbarna i vårt distrikt bidragit med 16.160:- (c:a  9:37/medlem !!).

Slutapell: Mässlingsinitiativet behöver fortsatt stöd från Din Klubb !!

(Ange ”LCIF-mässlingen” vid inbetalningen till distriktskassören, samt självklart även avsändande klubb och helst också klubbnummer. Inbetalt belopp kan tillgodoräknas för MJF/PMJF)

Syrien:

I mitten av november beslöt GR o Hjälpkommittén att anslå 500.000 kronor till flyktinghjälpen i Mellersta Östern. Hjälpen riktas i första hand till Lions Distrikt 351 (Libanon o Jordanien) där man beräknar att det finns cirka 1,5 miljoner flyktingar.

Lions i Norge har beslutat att gå in med 500.000nkr till flyktinghjälpen. Även MD 105 –UK har beslutat att gå in med stöd.

Hjälpen förmedlas av LCIF via Lions i distrikt 351 som samarbetar med UNHCR, andra NGO’s samt lokala myndigheter.

Följande insatser prioriteras:

  • Insatser mot det kalla vädret under de tre närmste månaderna – främst då kläder till barn

eftersom snön redan kommit.

  • Förbättra sanitära förhållanden. Behållare för försörjning med vatten och anordningar för att ta hand om avfall
  • Barnmat

Slutapell: Be Din klubb att snarast ta ett beslut om att lämna ett bidrag till Lions arbete i MD 351  för att ge de syriska flyktingarna i Libanon/Jordanien en anständig tillvaro.

(Ange ” LCIF-Syrien” vid inbetalningen till Distriktskassören. , samt självklart även avsändande klubb och helst också klubbnummer. Inbetalt belopp kan ej  tillgodoräknas för MJF/PMJF).

Vill Du veta mer om de olika aktiviteterna kan Du gå in på  MD’s och/eller LCIF’s hemsidor !

           ETT STORT och VARMT TACK

                 Till DIG och DIN KLUBB

                       för ERT STÖD

till LCIF’s och vår gemensamma hjälpverksamhet

     ********************************

      Röda Fjädern 2012-2013

                 Lions kamp mot barndiabetes

                              

   ********************************    

   

Tre Lionsmedlemmar visar upp risbuketter som skall användas vid julmarknaden i Forshälla Bygdegård.Samtliga buketter har försetts med en Rödafjädernsymbol

**********************************************

 

 T.h. i bild: Lions Gun Ekström överlämnar 30 st. "Sticke" till Sjuksköterska Lena Barnmottagningen under överseende av Bert Kronlid och Britt Kronlid också de från Lions Club i Uddevalla.

****************************************************

Bäste Lionsmedlem

Den stora nationella kampanjen är "Lions kamp mot barndiabetes" under varumärket Röda Fjädern.
Många klubbar har redan gjort fina insatser.

Det är viktigt att alla klubbar utser en Röda Fjädern ansvarig som arbetar för ett bra resultat från klubben.Det märks att intresset är stort bland klubbarna.

Ytterligare kampanjmaterial kan ni beställa på Röda Fjäderns hemsida >>. Mellan 5-7 bestställningar kommer in per dag. Det är glädjande!
Allt är gratis och fraktfritt utom roll-ups och stativ.

Ställ gärna ut broschyrställ med broschyrer på lite udda platser, exempelvis frisören, vårdcentralen, barnavårdscentralen, biblioteket, tandläkarmottagningen etc.
Glöm inte att använda våra bössor. Bössgördlar finns med i startpaketet.

Det märks att pengar från allmänheten kommer in på vårt 90-konto

Snart stundar julmarknader och luciafiranden.
"Sticke" är ju en naturlig del i dessa sammanhang. "Sticke" + en fjäder 100 kr, "Sticke" i lotterier, "Sticke" som julgåva till personalen på företag, kommuner etc. Detta för att stödja "Lions kamp mot barndiabetes".

Vill du beställa fler "Sticke", gör det nu! Vi har några tusen men de kommer förmodligen inte att räcka.
Inför vårens aktiviteter vill vi gärna ha Era beställningar nu. Det är cirka 3 månaders leveranstid.

Vi i Lions har fått mycket fin kontakt med Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Kanske är det dags att ta kontakt med lokala ungdomsmusiker för att diskutera ett framtida samarbete.

Redan i oktober genomförde man i Linköping en konsert tillsammans med Linköpings Ungdoms-symfoniker, som är en del av Kulturskolan.
Se information om samarbetet med RUM på RF's webbsida --> Meny --> Idébanken.

Hoppas att ni öronmärker de stora aktiviteterna för Röda Fjädern så att vi når vårt mål 13 miljoner till forskningen.

Ber också att ni skickar in pengar till Distriktskassören så vi har koll på läget.

Någon tävling mellan klubbarna är det inte tal om, alla bidrager efter sin förmåga.

För att citera professor Johnny Ludvigsson:
"Nu gör vi en insats!
Lions, detta beundransvärda släkte av människor som faktiskt GÖR något ideellt, driver
Röda Fjädern till förmån för Barndiabetesfonden
Låt oss alla ställa upp med full kraft och stor generositet! Då blir det tiotals miljoner!
Och sen fortsätter vi av bara farten år efter år till dess diabetes hos barn är utrotat!
Kan polio (barnförlamning) utrotas så kan väl Typ 1 diabetes (barndiabetes) utrotas!"

Arbetsgruppen för Röda Fjädern
Jan Granlund / Gruppledare               
 
 

            

 **********************************************

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter