Möten

Kontakta oss

Här hittar ni kontaktuppgifter till klubben:

President Christer Eriksson, 070-3992510

Sekreterare Maria Nygren, 070-3506703


Vill Du vara med och hjälpa andra människor?

Lions har sedan starten i Sverige 1948 hjälpt till med frivilliginsatser såväl internationellt som nationellt och lokalt.

Vi hjälper till att förbättra livskvalitén för människor. Vi trivs och träffas tillsammans på möten 1 gång per månad, studiebesök och andra arrangemang som ex.vis Vännäsdagarna.

Vi inbjuder nu kvinnor och män i alla åldrar att komma med i vår verksamhet. I Vännäs är vi aktiva när det gäller bl.a. insamling av medel till cancerforskningen, insamling av glasögon och vi har också fadderbarn i andra delar av världen. Dessutom ger vi årligen stipendier till föreningsledare och till kulturverksamhet.

Vill Du veta mera - ring gärna till vår president för mer information.

Christer Eriksson, 070-3992510  


Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter