Möten

 

Hjälp och stödinsatser

 

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2016-07-01--2017-06-30 

 

Katastrofhjälp till Haiti (via LCIF) 100.000
Till svältkatastrofen i Östafrika (via LCIF) 100.000
Lions Forskningsfond i Skåne 55.000
Projektkatalogen 25.090
Världens Barn 2016 26.498
Kostnaden för transporter till Polen  16.255
Barn till Barn 6.002
Kostnader för transport av glasögon 1.832
Årets medmänniska 10.000
Jubileumsinsamling för barn och ungdomar i Sveriger 11.986
Frälsningsarmén 6.520

Lokala hjälpärende

Löderus Scoutkår

17.154

5.000

Summa 381.337 SEK
 
 

Hjälp- och stödinsatserna från Lions Club Ystad har under verksamhetsåret

2015-07-01 - 2016-06-30 fördelats enligt tabellen nedan:

Art

Belopp

De glömda barnen i Syrien, Turkiet o Libanon

180 000

Jordbävningen i Ecuador (via LCIF)

100 000

Projektkatalogen

  27 010

Lokala hjälpärenden

  26 500

Organisationen Missing People

  20 000

Hjälpsändningar till Polen (transportkostnader)

  20 413

Världens Barn

  13 054 

Årets medmänniska

  10 000

Projektet Children of the Sun

  10 000

Barn till barn

    5 832

Bidrag via LC Schleswig

    5 000

Barn och ungdomar (Lions 100 års jubileum)

    5 000

Reflexer till flyktingar i Ystad

Sjukhusclownerna i Ystad

    3 000

    2 294

 

Summa utdelade medel:                                                                            428 103 kr

Motsvarande summa förra verksamhetsåret var 253 205 kr.

 

 

 

 

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2014-07-01--2015-06-30 

Hjälpsändningar 13.022
Nepal (via LCIF) 100.000
Syrienflyktingarna (via Syrian Emergcy Task Force) 40.000
Projektkatalogen 27.140
Hjälp till Ebola-drabbade (via LCIF) 32.700
Barn till Barn 1.508
Zonlägret i augusti 2014 5.500
Hjälp via Lions Club i Schleswig 5.000
Barndiabetesfonden 5.000
Verdandi 2.000
Furuboda kursgård 3.000
Lokala hjälpärende 19.843
Summa 253.205 SEK
   

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2013-07-01 -- 2014-06-30

Hjälpsändningar                                                            38.664
Kontroll av mottagningar                                               8.498
Hjälp till Filipinerna (via LCIF)                                      25.000
Hjälp till Syrienflyktingarna (via LCIF)                         40.250
Världens Barn                                                                39.523
Barn till Barn                                                                    7.447
Projektkatalogen                                                            16.775
Lokala bidrag                                                                  28.489
Furuboda                                                                           3.000

Summa:                                                                         207.646 kr

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2012-07-01 -- 2013-06-30

Barn till Barn (transporter) 5.505
Barndiabetesforskning 50.000
Distriktsprojekt 8.840
Hjälptransporter- transportkostnader 36.117
Lions forskningsfond 50.000
Lions internationella katastroffond 50.000
Lokal hjälp 32.795
Mässlingskampanj 25.000
Världens barn 51.112
Summa 309.369

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter