Möten

Styrelse 2018-07-01 - 2019-06-30

Uppdrag Namn Telefon Mobil            
President Eddy Sundberg   070-22 64 643  
1:e v President Göran Sjunnesson 0411-74993 072-3234993  
Sekreterare Siv Heander 0411-173 90 076-94 51 739  
Kassör Dan Persson   070- 58 20 864  
Klubbmästare Carola Örnhed  0411-790 35 0733-24 51 49  
Past President Sven Malmer   0705-174 230  
Direktor Agnarr Andersson 0411-522659 070-5715510  
Medlemsdirektor Izabella Nowakowska 0411-555 756 0706-58 82 22  
         
Övriga uppdrag        
2:e v. President Lars-Eric Jelcander      
Revisor Lars Wikström    
Revisor  Bengt Kjellström      
Revisorssuppleant Hans Christersson Håkan Lundh    
Registeransvarig Lars Åhsberg      
WEB-administratör Göran Johnsson      
Tail Twister Börje Andersson      
Zonordförande zon 4 Göran Johnsson      

Kommittéer

Vi har ett antal kommittéer som förbereder ärenden till månadsmötet och har ansvar för olika områden. De kommittéer vi har är:

Kommitténamn Ordförande
Aktivitetskommittén Christer Andersson
Lokala hjälpkommittén Åke Uthas
Info- /IR-kommittén PO Claesson
Lucia-kommittén Utgår
Närvaro- och stadgekommittén Utgår
Medlemskommittén Izabella Nowakowska
Program- och trivselkommittén Sven Malmer
Lionshjälpen Dan Persson
Ungdomskommittén samt Ja vi bryr oss i Ystad Göran Sjunnesson
   
   

             

Vi är 40medlemmar varav 8 är kvinnor. Varje medlem ingår i minst en kommitté.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter