Möten
Medlemmar

Aktiviteter under året är påskbjörkar,bössinsamlingar, pantkvitton, konsert. Vi hjälper också till med inventeringar i affärer.Vi hjälper de äldre på Vidåsen vid sommarfesten i Perslund. Vi bjuder även på kaffe, kaka och underhållning för  dem, som bor på kommunens äldreboende. Vi delar också ut julblommor till äldreboendena i kommunen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter