Möten

           

 Fotot ovan visar klubbens medlemmar mars 2020 (Två medlemmar saknas på fotot). 

Välkommen till Lions Club Göteborg /Tuve Säve 

Klubben bildades den 23 november 1993.Lions Tuve Säves Utmärkelse 2022 

delades ut till Ann-Christine Andernil den 7 maj 2022 på Tuvedagen, Tuve torg.

Utmärkelsen tilldelas Anki för hennes engagemang och stora hjärta till att sprida glädje och ljus i december mörkret kommer hon med lucia som förgyller många medmänniskor i samarbete med Lions. Hennes motto är tillsammans och Carpe diem, "fånga dagen".

Karin Renhult, Ann-Christine och Christina Ramberg. 


 

Vill du veta mer om Lions Tuve Säve, läs då en artikel införd i Tidningen Backa / Kärra  november 2018, sidan 16.

Länk till tidningen.

 


Lions är en internationell organisation med ca 1,4 miljoner medlemmar.Vi finns i mer än 200 länder och geografiska områden i c:a 46 000 klubbar.I Sverige är vi c:a 10000 medlemmar i mer än 400 klubbar. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Lions Club Göteborg/Tuve Säve bildades 1993 och är en öppen förening för både kvinnor och män. Vi träffas en gång i månaden för planering av vår verksamhet och för att ta beslut om bidrag till behövande. Allt i syfte för att hjälpa medmänniskor.

Ett medlemskap i Lions innebär ett personligt och praktiskt engagemang i gott kamratskap. Vi använder vår tid och våra talanger till att förbättra livskvalitet för behövande medmänniskor. Tillsammans utvecklar vi nya färdigheter, knyter bestående vänskapsband och möter nya utmaningar.

Vårt valspråk är ”För samhällsansvar och livskvalitet”, vilket innebär att vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa. Vi vill hjälpa där samhällets övriga resurser inte räcker till. Den hjälpen kan vara ekonomisk eller stöd på annat sätt. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt.

  

 

 

 

 

 

 

 
 
susnet.nu statistik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter