Möten
Medlemmar

Januari 2023

Välkomna tillbaka till klubbens hemsida.

Tyvärr måste vi meddela att klubbens verksamhet avslutas den sista juni i år. Efter 60 år i Lions anda ser vi oss tvingade till detta då vi har svårt att i dessa tider rekrytera nya medlemmar som är villiga att föra klubbens verksamhet framåt. Detta beslut fattades enhälligt på månadsmötet den 18 januari. De medlemmar som önskar fortsätta som lionsmedlem har möjlighet  till detta i andra klubbar. Vi vill tacka alla som stöttat vår verksamhet och bidragit till att klubben kunnat hjäpa människor i nöd till ett bättre liv.

 

 

    

Lions Club Märsta-Arlanda bildades den 12 juni 1963. Ordinarie möteslokal är belägen på Strandvägen 38 i Sigtuna. Vi är 13 medlemmar i klubben, med både kvinnliga och manliga medlemmar, och vi träffas tredje onsdagen i månaden kl 18.30 för trevlig samvaro och planering av vår hjälpverksamhet. Under juni och juli månad har vi mötesuppehåll, men viss aktivitet pågar dessa månader som lägerverksamhet i distriktet för ungdomar från hela världen.

Vår klubb - Lions Club Märsta-Arlanda - har under verksamhetsåret 2021-2022 utbetalat bidrag på 43.200 kr i vår hjälpverksamhet. 2021 hade vi ingen verksamhet som genererade medel till bidrag.

Bland bidragen lokalt kan nämnas:  till enskilda familjer och personer i kommunen efter särskild prövning. Guldkantspengar på våra äldreboende i Märsta, Sigtuna Kulturförening,  Svenska Kyrkans familjeläger.

Bland bidragen nationellt: Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset, sommarläger för barn med diabetes, utbildningsprogram för att implementera en sund värdegrund bland elever från förskola till och med gymnasiet i vårt utbildningsprogram " Tillsammans ". Bidrag till idrott för funktionsnedsatta.

Bidrag Internationellt: Insamling av glasögon till boende i utvecklingsländer, Sigtuna Stadslopp till förmån för Världens Barn, vaccinationsprogram för att hindra spridning av mässling, utveckling av kvinnors situation i Indien genom organisationen Hand i Hand, hjälp vid katastrofer genom Lions tält med hjälp av MSB ( Myndigheten för Samhällsansvar och Beredskap ), men även genom vår Katastroffond LCIF ( Lions Clubs International Foundation ).

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter