Möten
Medlemmar

 

 

Välkomna till Lions Club Skövde

Lions Clubs International är en sammanslutning av klubbar runt om i världen som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor. Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor, men främjar freden i världen.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ett medlemskap i Lions innebär personligt engagemang samt gott kamratskap. Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa. Administration betalas av medlemmarna genom medlemsavgifter.

Lions är ett internationellt nätverk med 1,3 miljoner män och kvinnor i 205 länder och geografiska område, som arbetar tillsammans för att tillgodose de behov som samhällen runtom i världen har.

Lions Club Skövde verkar inom Skövde kommun, med undantag för Skultorp. LC Skövde deltar även i de nationella insamlingar som Lions Club arrangerar. LC Skövde har även ett stort åtagande i Lions Cancerfond Väst. 

Vi söker ständigt nya medlemmar, alla - kvinnor, män och ungdomar är välkomna.Vill du vara med kontakta oss!

Om du vill söka bidrag från Lions Club Skövde kontakta Bengt Anderson på  0701-59 79 73  E-post: bengtanderson29@gmail.com

 Vill du komma i kontakt med oss i övrigt så ring eller maila till ordförande Clifford Partland tel 0500-48 77 43 alt 0730-56 81 80.  E-post: clifford.partland@telia.com

eller
sekreteraren Håkan Nyström tel 0500-44 00 60 eller 0707-74 33 13. E-post nystrom.varing@telia.com

Du hittar oss också på Facebook:  https://www.facebook.com/LionsClubSkovde/

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter