Möten
 
VÄLKOMMEN TILL LIONS CLUB YSTAD

Vår klubb - Lions Club Ystad - bildades 1952 och har sedan dess varit aktiv i Ystad med omgivningar. Vi är idag (mars 2022) 40 aktiva medlemmar och vi ägnar oss åt välgörenhet i Ystad, Sverige och internationellt.  Läs mer om oss under fliken "Om Lions och Lions Club Ystad"

Vi är mycket tacksamma om du vill ge ett bidrag till vår verksamhet  via vårt bankgironummer är  BG 959-4862, vårt swishnummer 1233718319 och vårt organisationsnummer 848000-3220. 

Du kan också stödja regional medecinsk forskning i Skåne via Lions Forskningsfond Skåne https://lffs.se/

Välkomna till Lionshjälpens secondhandbutik 

på Södra Dragongatan 22 c i Ystad 

Vi håller öppet onsdagar 15-18 och lördagar 11-15 om inget annat anges.

Påskafton 2022 håller vi öppet som en vanlig lördag 11-15.

Handsprit och plasthandskar kommer att finnas tillgängligt för de som så önskar. Betalning kan ske kontant, med kort eller Swish.Man får själv slå in sina inköpta varor i paket.

Ukraina-insamling

Tillsammans lyckades vi samla in över 152.000 kronor till Ukraina !
Det blev bara glada miner i vår second-hand butik lördagen den 26:e mars. Under veckorna 10 och 11 handlade Ystadborna för drygt 48.000 kronor hos oss. Det dubblar vi från Lions så att det blir 96.000 kronor. Till detta ska läggas c:a 6.000 kronor som hamlat i våra insamlingsbössor under tiden och de 50.000 kronor som vi skänkte på månadsmötet i mars. Det innebär att vi nu kan ge nästan 153.000 kronor i humanitärt bistånd till flyktingarna från Ukraina.
Ett stort tack till alla ni som handlar hos oss.
Pengarna kommer nu att slussas via Lions i Sverige till Lionsklubbarna i grannländerna till Ukraina, t.ex. Polen, Rumänien och Ungern. Lionsklubbarna där har nära och lokal kännedom om behovet och kan anpassa insatserna med hänsyn till det aktuella läget. Hit strömmar flyktingarna in och där är hjälpbehovet mycket stort.

Lions Club Ystad utser Ystads Demensförening till Årets Förening 2022.

Olof Arvidsson, ordförande för Ystads demensförening mottog på Lions ordinarie månadsmöte den 10:e mars utmärkelsen Årets förening 2022 av Göran Sjunnesson.

Förutom det skriftliga beviset på den hedrande utmärkelsen fick Olof Arvidsson även en check på 10.000 kronor att använda i föreningens verksamhet.

Motivet till valet är att Ystads demensförening med stort engagemang bedriver en mycket viktig verksamhet för anhöriga och närstående med råd, stöd och kunskap om demenssjukdomar, något som ofta även kallas "de anhörigas sjukdom".

Olof Arvidsson tackade så mycket för utmärkelsen och passade på att berömma vårdpersonal och tjänstemän inom demensvården i Ystad. Här finns det flera eldsjälar.

 
.
 
Ny president i Ystads Lionsklubb
På vårt månadsmöte den 12:e augusti 2021 tog Lars-Erik Jelcander över ledningen av Lions Club Ystad för ett år framåt. Den avgående presidenten Göran Sjunnesson (till höger) önskar honom här lycka till.

 

Mr. Gourmet bjöd Lionsklubben i Ystad på middag som ett tack för att vi hjälpt honom bl.a. med leveranser i samband med Covid-pandemin. Det ägde rum på Sjöbos golfklubb i strålande väder den 12:e maj och var mycket uppskattat av alla.
I samband med detta inofficiella samkväm passade Lions president Göran Sjunnesson på att hälsa en ny medlem, Anders Daun, välkommen i klubben. Dessutom delade vi ut två Melvin Jones-utmärkelser. Den ena gick till Åke Uthas för att han kraftfullt och kreativt utvecklat klubbens lokala hjälpverksamhet.
Den andra gick till Björn Boholm för hans långa och trofasta arbete med vår second-handbutik Lionshjälpen.

STÖDET TILL MAHMOUD ÖVER 100.000 kr. TACK

På styrelsemötet den 8:e april i Lions Club Ystad kunde vi glädjas åt att insamlingen för rättshjälp till Mahmoud och hans familj nu efter en månad är uppe i över 100.000 kronor, ett belopp som överträffar alla förväntningar.

Det visar med all önskvärd tydlighet det stora engagemang som finns för att hjälpa Mahmoud och hans familj för att finansiera ansökningsarbetet för att få arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Det är många som anser att familjen blivit orättvist behandlad, känner sig upprörda och därför vill ge sitt bidrag. Det rör sig om över 500 personer, organisationer, företag och föreningar som gett bidrag allt från 1 kr till 15.000kr. Bland annat Marsvinsholms Intresseförening och Odd Fellow-logen nr 8 Linnea.

Lions president Göran Sjunnesson och Göran Johnsson tackar här Alexandra Nilsson, ordförande i Marsvinsholms Intresseförening och Kenneth Engström styrelseledamot i samma förening för deras stora och generösa bidrag, vilket innebar att vi passerat 100.000 kr.

Mahmouds juridiska biträde Christine Koch på Vestra Advokatbyrå lämnade under februari 2021 in läkarintyg och överklagade utvisningsbeslutet av den yngste sonen med hänsyn till hans hälsotillstånd. Det innebär att beslutet om avvisning inte får verkställas innan Migrationsverket har avgjort om en ny prövning ska ske. Därför avvaktar vi ett beslut från Migrationsverket. Tack vare att vi nu disponerar över så mycket pengar, så tvekar vi inte att utnyttja det juridiska stöd som kan behövas i framtiden, speciellt om vi tvingas gå till Europadomstolen. Styrelsen för Lions Club i Ystad övervakar och administrerar dessa utbetalningar.

Tack för det stora stöd, engagemang och generositet som vi har mött för att finansiera ansökningsarbetet för att få arbets- och uppehållstillstånd för Mahmoud och hans familj i Sverige.

 

Friluftsfrämjandet i Ystad utnämnd till Årets Förening 2020.

För att uppmärksamma föreningar som gör en värdefull insats i Ystad utser Lions Club i Ystad varje år Årets förening. I år har vi valt att tilldela Friluftsfrämjandet priset med motiveringen "Genom att ge barn och vuxna upplevelser i naturen ger Friluftsfrämjandet i Ystad kunskaper och stimulerar barnens upptäckarglädje och respekt för naturen. Detta främjar en sund gemenskap, barnens miljömedvetenhet och livsglädje ". Årets förening tilldelas 10.000 kr. Pengarna överlämnades av Håkan Lund och Göran Sjunnesson till Henrik Stridh, glad och tacksam ordförande i Friluftsfrämjandet, vid en liten ceremoni på Lions secondhand butik.

Tre internationella medlemmar

Vi uppmärksammade det internationella inslaget i vår klubb på månadsmötet i september 2019. Då berättade tre medlemmar om sin bakgrund, hur de hamnade i Ystad och varför de har valt att bli medlemmar i Lions Club Ystad. Från vänster se vi Aida Hadzic (Bosnien), John McClintock (Nordirland) och Eva Kambskard (Danmark). De hade både spännande och fascinerande bakgrunder att berätta om.

Tre nya Melvin Jones-utmärkelser

 På månadsmötet i augusti 2019 delade Lions president Göran Sjunnesson ut tre Melvin Jones utmärkelser till (stående från vänster) Siv Heander, Izabella Nowakowska och Sven Malmer. De erhöll utmärkelsen för långvariga och  gedigna insatser i Lions. Melvin Jones är bland de förnämsta utmärkelserna som man kan få som medlem i Lions.

Ny president i Lions Club Ystad för 2019-2020

Efter ett framgångsrikt år som president i Lions Club Ystad lämnar Eddy Sundberg (till höger) över presidentklubban till den nyvalde presidenten för 2019-2020 Göran Sjunnesson. Under det gångna året har klubben lyckats samla in och skänka över en halv miljon kronor till människor som drabbats av naturkatastrofer, sjukdomar och nöd både internationellt och lokalt. Det har varit möjligt tack vare generösa Ystadbor och turister som har handlat och fyndat på second-handbutiken Lionshjälpen. Göran ser fram mot att ta över stafettpinnen kommer att fortsätta i samma anda.  

Hamnboularna årets förening 2018

På klubbmötet i januari  delade Lions Club Ystad ut utmärkelsen Årets Förening 2018 till Hamnboularna som representerades av Sten Lellky, ordf. och Per-Arne Bengtsson, kassör.

Besök från diakon Eva Cronqvist på månadsmötet i januari 2018.

Diakon Eva Kristin Cronqvist, anställd i Ystads Pastorat berättade för oss om sitt arbete och om den hjälpverksamhet som bedrivs i kyrkans regi. Liksom präster och biskopar är hon vigd av Svenska Kyrkan och arbetar under tystnadsplikt. Hon är Svenska Kyrkans "socialarbetare" i Ystad sedan tre år tillbaka, utbildad socionom med bred bakgrund i socialt arbete. Hennes arbete innebär kontakter med socialtjänst, kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att stödja dem som hamnat mellan offentliga instansers ansvarsområden. Hon uppskattar att det finns c:a 400 barn i Ystads Kommun som lever på fattigdomsgränsen och att det tyvärr också finns hemlösa i kommunen. 

Eva Kristin passade på att framföra sitt tack till Lions i Ystad för de gåvokort som hon kan förmedla till Lionshjälpen. En hög kvalitet på de varor som finns där är nödvändigt och uppskattat av de som får gåvokorten.


Årslön donerad av Lions Club Ystad (2018,september)

Lions Club i Ystad har donerat 25 000 kronor till verksamheten i Shankuntala Hospital i Indien (se även https://www.shakuntalahospital.com). Det kommer väl tillpass inför anställning av ytterligare en sköterska. Motsvarar en årslön för henne!

Indo-Swedish Rheumatology Foundation driver ett reumatikersjukhus i staden Balasore, Indien. Balasore ligger i nordöstra delen av Indien i Odisha.På vårt medlemsmöte i september föreläste en av grundarna till verksamheten, Prof. Urban Rydholm.
På sjukhuset Shakuntala Hospital bedrivs svenska insatser mot reumatiska sjukdomar och flourförgifning i Indien.
Tack vare deras insatser kan många patienter behandlas och får en bättre fungerande tillvaro. Flera miljoner invånare i distriktet lider av kronisk inflammatorisk ledsjukdom.
 
Eddy Sundberg ny president för Lions i Ystad.
Efter ett framgångsrikt år överlämnade Sven Malmer ordförandeklubban till Eddy Sundberg på månadsmötet den 9:e augusti och önskade honom lycka till. Eddy tog tillfället i akt och framförde tre målsättningar inför det kommande året- Minst 4 nya medlemmar i klubben
Ökat fokus på lokal hjälpverksamhet med minst 100 tkr
Ett större miljöansvar lokalt bland annat genom samarbete med Marietorps marinbiologiska centrum.
Nationaldagen 2018
Vi Lionsvänner samlades den 6:e juni vid Österportsstorg och utsåg två fanbärare och intog vår plats i paraden från torg till torg.
Sommaröppet på Lionshjälpen 2018.
Välkommen in till vår sommaröppna loppmarknad Lionshjälpen.
Mycket nytt och spännande har kommit in. Vi har öppet alla veckor under hela sommaren på våra vanliga dagar, onsdag 15-18, torsdag och lördag 11-15. De enda dagarna som vi tar ledigt är på Nationaldagen den 6:e juni och Midsommardagen den 23:e juni.
 

Äventyret Alladin stödjer insamlingen "De glömda barnen från Syrien och dess grannländer"
Den 10:e mars var vi från Lions Club Ystad på Ystads Arena där ett härligt gäng gjorde en fantastisk föreställning av "Äventyret Alladin". Vi passade på att göra en bössinsamling till förmån för "De glömda barnen i Syrien och dess grannländer". Det går även bra att  i efterhand Swisha ett bidrag till PG 901948-0. Märk bidraget med DGB. Inom Lions vet vi att bidraget kommer fram.
Lions Ljushjärta 2018 onsdagen den 14:e februari kl. 15-18 på Stortorget.
Många fladdrande marschaller bildade ett stämningsfullt ljushjärta på Stortorget i Ystad. Det har blivit en tradition för Lions i Ystad att tända en marschall, bjuda på kaffe, kakor och godis på Alla Hjärtans Dag samtidigt som vi tänker på nära och kära. Vi samlade in cirka 1.700 kr, som givetvis oavkortat går till vår hjälpverksamhet.Tack för att ni hjälper oss att hjälpa! 
 
Vi välkomnar två nya medlemmar till vår gemenskap i Lions Club Ystad.
Håkan Lundh (till vänster) och Bengt-Göran Wåhlin (till höger) togs in i vår klubb på årets  första medlemsmöte i januari 2018 !

Ny TV till Barnens hus i Ystad

På önskelistan stod en ny TV och så blev det!
Vi lämnade i december en Julklapp till barnen på Barnmottagningen, Barnens Hus i Ystad. På bilden ser vi enhetschefen i klänning Ninna Darinder och barnsköterskorna Camilla Andersson och Annika Rönnholm tillsammans med fyra representanter från Lionsklubben.

En stor glädje för oss att kunna göra sjukbesöken lite lättare för barnen.
Så..... GOD JUL ALLA BARN från oss på Lions!
Och tack till alla er som hjälper oss hjälpa!.

Polen-resan 2017
Lions Club i Ystad gjorde en resa till Polen under november 2017. Michelsens och Otto Olsson i Tomelilla sponsrade transportbilar och Christian på CN-Färgcenter i Ystad skänkte en hel pall med färg. Dessutom hade vi med oss tre sjukhussängar och julklappar som vi fått från givmilda Ystadbor i samband med Barn-till-barn-kampanjen. Även mycket kläder skänkta till Lions-hjälpen under hösten delade vi ut.  Vi gjorde tre besök i trakterna kring Świnoujście, ett äldreboende och två barnhem. På den övre bilder står Sven Malmer, ordförande i Lions i Ystad, tillsammans med förvantansfulla barn och personal på ett av barnhemmen. På den nedre bilder är det Isabella Nowakovska från Lions i Ystad som överlämnar burkar med färg till barnen.
Det var en mycket meningsfull resa där vi själva kunde se att allt kommer till stor glädje och nytta, för på landsbygden finns ett stort behov av hjälp!
Tack till alla Er som hjälper oss hjälpa!
Årets förening 2017
Lions Club Ystad har utsett Scalas vänner till Årets förening 2017, med motiveringen - Föreningen Scalas vänner är en av Ystads främsta kulturaktörer som sprider god kultur till medlem och icke medlem.
Här mottar Ulla Winberg Värdebeviset på 10.000 kronor av Lions President Sven Malmer och Richard Pawlik.
LIONS JULMARKNAD OCH JULSKYLTNINGEN 2017! 
Trots en bister vind och stundtals regn kom det många till Lions traditionella julmarknad på Stortorget i Ystad söndagen den 26 november. Vi bjöd på ponnyridning för barnen, fiskdamm, lotterier med chocklad, rökt korv och ål samt många fina vinster från handlarna i Ystad.
I pepparkakstältet serverade vi glögg och spritsade pepparkakor men mest poulärt bland barnen var det självklart att få träffa träffa tomtefar och tomtemor.  
 

 

Lions stödjer Freezonen, Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne.

För att visa sin uppskattning av Freezonens viktiga arbete lämnade Lions Club Ystad under oktober 2017 över en check till Freezonen - Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne - genom vår ordförande Sven Malmer.  På bilden syns även ordförande Marie-Louise Wentzel och verksamhetschef Susanna Udvardi.

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter