Möten

Lionshjälpen

Vi håller öppet onsdagar 15-18 och lördagar 11-15 om inget annat anges.

Lördagen den 5:e november 202 är det Alla Helgons Dag och då håller vi stängt. Men nu på onsdag den 2:e november håller vi öppet som vanligt mellan 15.00-18.00. Hoppas vi ses då !
Tack alla ni som är vänliga och lämnar in grejor till oss. 

 Handsprit och plasthandskar kommer att finnas tillgängligt för de som så önskar. Man får själv slå in sina inköpta varor i paket.

Dessutom gäller givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vi vill tacka för alla gåvor som vi fått och alla besök som vi haft under 2021.

Adress Södra Dragongatan 22 c, Ystad  Telefon 0764-15 77 15.
Du kan betala kontant, med kort och med swish på Lionshjälpen. Hela nettot går till hjälpverksamhet.
Varmt välkomna att fynda hos oss!
 
Vår bemanning i butiken sköts av 5 grupper enligt ett fastställt schema:

Här kan du lämna in det som du inte längre behöver såsom kläder, möbler, leksaker och andra prylar. På detta sättet hjälper du oss att hjälpa andra människor. Förtjänsten av det vi kan sälja går oavkortat till vår hjäpverksamhet. Vissa saker vi inte får eller kan sälja, skeppar vi med långtradare direkt till speciellt utvalda mottagare i Polen eller i de baltiska länderna.Här finns många spännande och ovanliga saker till förmånliga priser. Vi har det mesta, porslin, glas, möbler, lampor, husgeråd, secondhandkläder och övrig textil, barnleksaker, sportutrustning, böcker, spel, skivor, DVD och VHS filmer, tavlor, elektronik, verktyg m.m.  Allt  som kan tänkas. Vi får dagligen in nya varor.  

      Välfyllda hyllor på nya Lionshjälpen

Välfyllda hyllor på den nya Lionshjälpen 

 

 

 

 

 

 

Genom verksamheten på Lionshjälpen kan vi också ställa upp med hjälp vid katastrofer. Då sker detta genom Lions internationella hjälporganisation LCIF. Som exempel kan nämnas  att vi från Ystad bidrog med 100 000 kr till Pakistan i samband med  översvämningarna där. Till Afrikas Horn gick 50 000 kr. De senaste insatserna är 50 000 kr till forskning kring barndiabetes, 20 000 kr till ett skolprojekt i Nepal och 10 000 kr till drabbade översvämningsoffer i Thailand.

All hjälp kommer fram genom att vår organisation finns representerad på mottagarplatserna och kan administrera hjälpen. Vi har inga anställda direktörer med lyxbilar, inga exklusiva kontor och ingen anställd personal. Vi har däremot många medlemmar, som gör frivilliga insatser.

Om Du vill att Dina inlämnade saker skall ge högsta möjliga hjälp, där hjälp behövs, så lämna med förtroende till Lionshjälpen i Ystad. 
Tack vare bidrag från allmänheten till Lionshjälpen och ideella arbetsinsatser så kan Lions i Ystad bidra med ca 200 000 kr per år till hjälp på det internationella planet utöver övriga nationella och lokala insatser.
 
Ett STORT TACK till alla som  bidrar!

Historisk bakgrund.

Våra hjälptransporter till Polen och Baltikum initierades av den svåra situationen i Polen i början av 80-talet som en följd av undantagstillståndet den 13 dec 1981.

Tillsammans med Österportskolan och Soroptimisterna samlade vi 1982 in diverse bristvaror som sändes till ett nunnekloster i Scezcink ca 20 mil söder om Swinoujsie. Fortsättning följde under 1983. Ronny Medynski (själv född och uppvuxen i Polen) och Nils och Majken Törnblad höll i trådarna och reste ner för att kontrollera.        

Dessa hjälpsändningar fortgår fortfarande och då till skilda platser i Polen, Baltikum och Vitryssland samt i några fall till den ryska enklaven (Kaliningrad och Baltijsk)

Last nr 510 lämnade Ystad den 7 juni 2012 med destination Valmiera i Lettland, där fattiga ryssbyar fick massor av kläder m.m. Denna liksom tidigare hjälptransporter har skett med stora lasttruckar med volymer om 80 – 100 kubikmeter och innehållet har varierat men kläder har alltid utgjort en stor andel. Sjukhus fått utrustning i form av sjukhussängar m.m. Isynnerhet i Vitryssland har sjukhus kunnat uppdatera sin standard avsevärt med hjälp av våra transporter. Den allra senaste transporten, nummer 527,  gick den 26 juni i år till ett hem för övergivna mödrar och barn i Slupsk

Vid varje sändning uppges ett uppskattat tullvärde i ett ”Letter of donation”. Detta värde är oftast i underkant och kan uppfattas olika av avsändare och mottagare. Det sammanlagda tullvärdet hittills ligger på ca 400 Mkr. Då är transportkostnaderna ej inkluderade. Dessa har över tid varierat. I första inledningsskedet kunde vi utnyttja tomma återtransporter till Polen med myndigheternas goda minne men därefter har vi tagit anbud på varje transport. Idag kostar en transport till Lettland ca 16000 kr under det att en Polentransport landar på 7000 – 10 000 kr. Dessa finansierar vi via försäljning från Lionshjälpen tidigare Återbruket, ett loppis och en hjälpcentral på samma gång med öppet för allmänheten varje dag. Här lämnas bidrag eller så fyndas det bland massor av prylar.

En förutsättning för verksamheten är att vi har mottagare, som vi kan lita på och att vi då och då reser över och kontrollerar att vår hjälp landar korrekt där verkliga behov finns. Över tid så har ett stabilt kontaktnät utvecklats i form av kyrkor, kloster, daghem, RK-kontor, humanitära föreningar etc 

Polske presidenten honorerade 2002 lionmedlemmarna Olle Månsson, Kurt Jeppsson och Nils Törnblad med förtjänstkors i guld vid firande av polska nationaldagen i Malmö. Tidigare hade Ronny Medinsky belönats med dylikt. Mångårig hjälpverksamhet för Polens folk var grunden till detta.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter