Möten

Hjälp och stödinsatser från Lions Club Ystad

Hjälp och Bidrag     2020-2021 265 924    
             
Internationell       136 315  
Via LCIF Beirut-bomben augusti 2020    50 000    
Via MSB Tältläger på Lesbos nov. 2020   50 000    
Via Habo Borra brunnar i Somalia       5000    
  Projektkat.   16 185    
  Transporter till Polen     15 139    
           
             
Nationellt         77 510  
  Lions Forskningsfond Syd     69 000    
  Barndiabetesfonden   5 000    
  Projektkkatalogen     3 510    
Lokalt         52 099  
  Enskilda hjälpärende 18 399    
  Årets förening Friluftsfrämjandet   10 000    
  Diakoni Ystads församling   9 000    
  Jul på Marinan   6 000    
  Jazz på äldreboende Ljuskällan   3 000    
  Gåvokort på Lionshjälpen   5 700    

 

Hjälp och Bidrag     2019-2020 552 123    
             
Internationell       229 406  
  LCIF "Bahamas"   50 000    
  LCIF "COVID-19"   50 000    
  LCIF       58 600    
  Projektkat.   49 020    
  Polen     14 786    
  Gambia (väskor)   7 000    
             
Nationell         130 690  
  LFFS     116 500    
  Projektkat.   14 190    
             
Lokal         192 027  
  Enskilda hjälpärende 38 366    
  Presentkort Elever   30 000    
  Diakoni Ystad   25 000    
  Freezonen   20 000    
  Köpmannaför. presentkort   15 000    
  Årets förening Sommarteatern 10 000    
  Äldreboende "Jazz"   9 000    
  Föreläsning spelmissbruk ÖP 7 500    
  Grundsärskolan   10 000    
  Marinan Jul   10 000    
  Barnakuten TV   7 161    
  Frälsningsarmen Jul   5 000    
  Barnavd Ipad   5 000    
            552 123

 

Hjälp och stödinsatser från Lions Club Ystad har under verksamhetsåret

2018-07-01 - 2019-06-30 fördelats enl. nedan (SEK):

Internationellt

Översvämningskatastrofen i Mocambique (via LCIF)    75 000

De glömda barnen-de syriska flyktingbarnen i Turkiet   65 000

Jordbävningen i Indonesien (via LCIF)                            60 000

Övrig internationell hjälp via LCIF                                    41 000

Omfattar diabetes, barncancer, syn till alla, katastrofhjälp, miljöskydd m.m.

 

Schakubtala i Indien, Urban Rydholm                             25 000

Transporter till Polen                                                        24 721

Lions Rent vatten                                                             20 500

Projektkatalogen Internationellt                                         6 150

Omfattar ungdomsläger, volontärer, tältprojekt m.m.

 

Hjälp via Lions Club i Schleswig                                        5 270

Barnmorskor Nepal                                                           5 000

Summa internationellt                                                 322 641

Nationellt

Lions Forskningsfond                                                       70 000

Projektkatalogen nationella projekt                                  25 010

Omfattar hjälp till funktionshindrade, narkotikahundar, miljöfrågor.

 

Summa nationellt                                                         95 010

 

Lokalt

Lokal hjälp                                                                        48 566

Årets Förening "Hamnboularna"                                      10 000

Svenska Kyrkans Diakoniverksamhet, Ystad                 10 000

Svenska  Kyrkans Diakoniverksamhet, presentkort         7 200

Frälsningsarmén Jul                                                          5 000

Summa lokalt                                                               80 766

Summa                                                                          503 417

Dessutom har vi under året genomfört tre hjälpsändningar till Polen med kläder, sjukvårdsmaterial, leksaker m.m.

  Hjälp och stödinsatser       201707-01-2018-06-30  
  Lions Forskningsfond Skåne 92 000
  Hjälp åt de utsatta flyktingbarnen från Syrien på plats i Turkiet och Libanon 52 628
  Bekämpa mässlingen- en spruta, ett liv  (via LCIF) 50 000
  Freezonen 30 000
  Lokal Hjälp inklusive hjälp via diakoniverksamheten i Svenska Kyrkan 30 250
  Nytt liv för utsatta flickor och kvinnor i Kongo 15 000
  Transporter till Polen 10 216
  Kulturföreningen Scala:s vänner 10 000
  Hundar i samhällets tjänst och för eftersökning av narkotika, vapen m.m. 7 400
  Frälsningsarmen Jul 5 000
  TV till barnavdelningen på Ystads Lasarett 3 990
  Lions projekt Rent Vatten 3 700
  Skånedistriktets hjälparbete, Hjälpkommittéoch Barn och ungdomskommitté 2 220
  Svensk katastrofbredskap 1 850
  Fonden för funktionshindrade  1 850
  LCIF 1 850
  Stipendier och miljöarbete i Skåne 1 480
  Internationellt ungdomsläger 1 480
  Lions tältprojekt 1 110
  Volontärsverksamhet 370
  Bekämpa mobbning 370
  Glasögon 723
  SUMMA 323 487

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2016-07-01--2017-06-30 

 

Katastrofhjälp till Haiti (via LCIF) 100.000
Till svältkatastrofen i Östafrika (via LCIF) 100.000
Lions Forskningsfond i Skåne 55.000
Projektkatalogen 25.090
Världens Barn 2016 26.498
Kostnaden för transporter till Polen  16.255
Barn till Barn 6.002
Kostnader för transport av glasögon 1.832
Årets medmänniska 10.000
Jubileumsinsamling för barn och ungdomar i Sveriger 11.986
Frälsningsarmén 6.520

Lokala hjälpärende

Löderus Scoutkår

17.154

5.000

Summa 381.337 SEK
 
 

       Hjälp- och stödinsatserna från Lions Club Ystad 2015-07-01 - 2016-06-30 

Art

Belopp

De glömda barnen i Syrien, Turkiet o Libanon

180 000

Jordbävningen i Ecuador (via LCIF)

100 000

Projektkatalogen

  27 010

Lokala hjälpärenden

  26 500

Organisationen Missing People

  20 000

Hjälpsändningar till Polen (transportkostnader)

  20 413

Världens Barn

  13 054 

Årets medmänniska

  10 000

Projektet Children of the Sun

  10 000

Barn till barn

    5 832

Bidrag via LC Schleswig

    5 000

Barn och ungdomar (Lions 100 års jubileum)

    5 000

Reflexer till flyktingar i Ystad

Sjukhusclownerna i Ystad

    3 000

    2 294

 

Summa utdelade medel:                                                                            428 103 kr

 

 

 

 

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2014-07-01--2015-06-30 

Hjälpsändningar 13.022
Nepal (via LCIF) 100.000
Syrienflyktingarna (via Syrian Emergcy Task Force) 40.000
Projektkatalogen 27.140
Hjälp till Ebola-drabbade (via LCIF) 32.700
Barn till Barn 1.508
Zonlägret i augusti 2014 5.500
Hjälp via Lions Club i Schleswig 5.000
Barndiabetesfonden 5.000
Verdandi 2.000
Furuboda kursgård 3.000
Lokala hjälpärende 19.843
Summa 253.205 SEK
   

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2013-07-01 -- 2014-06-30

Hjälpsändningar                                                            38.664
Kontroll av mottagningar                                               8.498
Hjälp till Filipinerna (via LCIF)                                      25.000
Hjälp till Syrienflyktingarna (via LCIF)                         40.250
Världens Barn                                                                39.523
Barn till Barn                                                                    7.447
Projektkatalogen                                                            16.775
Lokala bidrag                                                                  28.489
Furuboda                                                                           3.000

Summa:                                                                         207.646 kr

Hjälp- och stödinsatser från Lions Club Ystad 2012-07-01 -- 2013-06-30

Barn till Barn (transporter) 5.505
Barndiabetesforskning 50.000
Distriktsprojekt 8.840
Hjälptransporter- transportkostnader 36.117
Lions forskningsfond 50.000
Lions internationella katastroffond 50.000
Lokal hjälp 32.795
Mässlingskampanj 25.000
Världens barn 51.112
Summa 309.369

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter