Kokoukset
Jäsenet ja virkailijat kaudella 2017-2018
Hallitus  
Presidentti Jukka Joensuu
Sihteeri Jouko Salmenautio
Rahastonhoitaja Ari Autio
Tiedotussihteeri Mauno Laakso
Past presidentti Jukka Peltokangas
Klubimestari Mika Korkea-aho
Tail Twister Jarmo Seppälä
Jäsentoimikunnan pj. Juha Yli-Sissala
1. varapresidentti Pentti Pajala
2. varapresidentti Pekka Hannula
Muut toimitsijat  
Nuorisovaihtaja Pekka Kylkilahti
Lions Quest yhdyshenkilö Pentti Hautakangas
PVT yhdyshenkilö Erkki Åkerman
ARS yhdyshenkilö Jukka Peltokangas
Sight First yhdyshenkilö Tapani Hänninen
Punainen Sulka Markku Olli
Atk yhdyshenkilö Erkki Åkerman
Tilintarkastaja Raimo Kröger
Tilintarkastaja Tapani Hänninen
Stipenditoimikunta  
Jukka Joensuu Puheenjohtaja
Pentti Pajala 1. varapresidentti
Jukka Peltokangas Past presidentti
Ari Autio Rahastonhoitaja
Jäsentoimikunta  
Juha Yli-Sissala Puheenjohtaja
Matti Ahonen  
Jari Leivo  
Pentti Hautakangas  
Tapahtumavastaavat  
Kalenteri  
Taavi Kivipelto Puheenjohtaja
Matti Ahonen  
Pekka Kylkilahti  
Itsenäisyyspäivä  
Simo Sillanpää Puheenjohtaja
Sakari Tallbacka  
Markku Harju  
Vanhusten muistaminen  
Raimo Kröger Puheenjohtaja
Jorma Kauppinen  
Markku Olli  
Vappumarkkinat  
Reino Rauhala Puheenjohtaja
Pekka Hannula  
Tuomo Tallbacka  
Erkki Salmenautio  
Erkki Leppäaho  
Esko Mäkelä  
Erkki Lähelmä  
Aktiviteettitoimikunta  
Kai Ahola-Olli Puheenjohtaja
Mika Kamunen  
Pentti Hautakangas  
Juha Yli-Sissala  
Jarmo Seppälä  
Markku Harju  
Jorma Keijonen  
Kai Hannulabacka  
Janne Pitkänen  
Timo Lehtiö  
Kauppakassi  
Tapani Hännienen Puheenjohtaja
Jouko Salmenautio  
Niko Kaarlela  
Tukijäsenet ja varatilintarkastajat  
Niko Kaarlela  
Raimo Kantonen  
Esko Rintamäki  

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter