Möten
Medlemmar

 För att ta kontakt med oss, försök med

Bruno Ahlqvist på 070 528 44 46, mail bruno@ahlqvistadvice.se eller

Gunnar Sundstrand på 070 238 94 21, mail g.sundstrand@telia.com

Bägge är pensionärer och bör gå att nå nästan när som helst.

Vårt bankgironummer är 5963-7017.

Här nedan ser du vår informationsbroschyr!

       

 Lions gör samhället lite bättre 

 

Lions Club Gävle Norra

Lions är en helt ideell sammanslutning som finns över hela världen och Lions internationella valspråk är "We serve".

Lions Club Gävle Norra hjälper och stödjer människor genom lokala, regionala, nationella och internationella insatser. Detta gör vi genom att genomföra olika aktiviteter. Våra främsta aktiviteter är ett "julklappslotteri" på skyltsöndagen och en konsert i februari-mars. Vår princip är att allt vi samlar in skall gå oavkortat till stöd och hjälp enligt mottot "För samhällsansvar och livskvalitet".

 

LC Gävle Norras "Julklappslotteri" på skyltsöndagen.

Den största delen av vår hjälpinsatser är lokala (t ex inom kommunen) eller regionala/nationella. Vi har bl.a. bekostat glasögon för skolbarn och vi genomför Lions Quest Tillsammans kurser för skolpersonal, personal på flyktingboende och ungdomsledare i idrottsklubbar. Kurserna handlar om socialt och emotionellt lärande, värdegrundsarbete samt förebyggande arbete mot bland annat mobbning och droger.

           

Samling inför en Tillsammanskurs för ungdomsledare      

 


Du hittar mer information om vår Lion-klubb genom att googla på "lcgavlenorra" eller använda länken

 http://e-clubhouse.org/sites/gavle_norra/

Det leder dig till vår hemsida och våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss gärna så berättar vi vad vi menar med;

Lions för samhällsansvar ochlivskvalitet.


Internationellt hjälper vi till mycket snabbt eftersom det finns lionsklubbar i större delen av världen, som vi kan kanalisera hjälpen genom.

Lions har skänkt omkring 3000  katastroftält (som på bilden nedan) bland annat till behövande i länder som Haiti efter den svåra jordbävningen där.

             

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter