Möten

                  

                                 LIONS CLUB GRILLBY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KALLELSE                                                                    

Välkommen till April månadsmöte måndagen den 16:e i Fyrishov i Uppsala kl. 13.00. OBS tiden och vi samas vid Litslena kyrka kl 12.45 för samåkning. Dagordningen hittar du under sidan protokoll. 

PROGRAM

Programmet kommer att inledas med lunch som för pensionärer kostar 65 kr. och sedan en guidning av anläggningen som sedan följs av månadsmöte där inval av Lars Are Eriksson kommer att ske. 

På eller avanmälan senast 13/4 till Lion Christer  0709-520640 eller christer.dahlberg@stenteknik.com.

                                             

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter