Möten

Styrelse för verksamhetsåret  2017-2018

President            Kerstin Johansson

Past                    Inga-Britt Eklöf

1 vice                  Margareta Öberg

2 vice                  Eva Olsson

Sekreterare         Annika Wiberg

Vice sekreterare  Margareta Öberg

Kassör                  Rosie Karlsson

Aktivitetskommitt.  Ingegerd Lindbom & Kerstin Johansson

Medlemskommitt. 1 år   Ewa Berg

                              2 år  Pieta Jonasson

                              3 år  Gunilla Runermark

Klubbmästare        Inga-Britt Eklöf

Tailtwister              Ina Haaga

Materialförvaltare   Inga-Britt Eklöf & Eva Olsson            

Revisorer                 Eva-Britt Lundsten & Inger Börjesson

PR-kvinnor               Annica Kruukka & Rosie Karlsson

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter