Kokoukset

Lions Club Riihimäki Kristalli

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 -2019

Piiri 107C/II-alue/2.lohko

Kansainvälinen teema: We serve - Me Palvelemme - Vi hjälper

Kotimainen: Monta tapaa tehdä Hyvää/Många sätt att göra gott

C-piirin teema: Palvelemme - muutoksessa, yhdessä ympäristöämme kunniottaen

Klubipresidentti Virpi Heikkurinen

Lohkon puheenjohtaja, ZC Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Kara

C-piirin kuvernööri, DG Ritva Kajaala, LC Riihimäki /Kristalli

Suomen Lions liitosn puheenjohtaja, CC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri

Toiminta-ajatus: Tukea riihimäkeläisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä luoda ja ylläpitää keskinäistä yhteisymmärrystä ja ystävyyssuhteita klubin jäsenten kesken sekä lähiyhteisöjen kanssa.

Klubimme perusarvoja ovat rehellisyys ja luotettavuus, palveluhalu, yhteisvastuu, oikeudenmukaisuus ja ilo.

Yleiset tavoitteet Kokoonnumme kerran kuussa syyskuusta 2018 toukokuuhun 2019 kuukauden 1. keskiviikkona.

Osallistumme liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Klubiviihtyvyys, jäsenten hyvinvointi ja arvostus.

Painopisteet Lapset, nuoret, viestintä, lions-tunnettavuuden vahvistaminen

Klubitoiminta Liiton ja piirin sekä lohkon päätökset ohjaavat toimintaa. Sovitetaan niiden päätökset sopivalla tavalla klubin toimintaan.

Kauden tavoitteet 

Pyrimme säilyttämään nykyisen jäsenmäärämme ja mahdollisuuksien mukaan kasvatamme sitä. Keskitymme jäsenten viihtyvyyteen ja mukavaa yhdessäoloon.

Pidämme ainoastaan pakolliset vuosi –ja vaalikokoukset sekä tarvittaessa lyhyt klubikokous klubi-illan yhteydessä.

Hallitus hoitaa, edustaa ja ohjaa klubin toimintaa, kuten säännöissä sanotaan. Hallitus saa päättää satunnaisista raha-anomuksista ja budjetoitujen summien muuttamisesta aina 300 euroon asti, sekä sopia lahjoista, edustajista ja muistamisista juhlissa ym. kutsutilaisuuksissa sekä päättää osallistumisista aktiviteetteihin, haasteisiin ja tapahtumiin. Hallituksella on valtuudet tehdä pieniä muutoksia myös toimintasuunnitelmaan.

Aktiviteettitoimikunnan tehtävänä on yhden tai useamman varainkeruuaktiviteetin järjestäminen kauden aikana. Toimikunta saa päättää kaikesta asiaan liittyvästä ja tarvittaessa pyytää klubin jäseniä mukaan auttamaan. Annamme myös valtuudet päättää mihin mahdollinen tuotto ohjataan.

Jäsentoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ehdotukset uusista jäsenistä hallitukselle sekä tarvittaessa uusien jäsenten koulutus.

Merkkipäivien huomioiminen jatkamme hallituksen ja klubikokouksen 3.4.2013 päättämällä linjalla, että jäsenten tasavuotispäiviä huomioidaan kerran hänen Kristalli uransa aikana koru –tai lahjakortilla, seuraavia merkkipäiviä huomioidaan vain pienimuotoisesti. Hallituksella on valtuudet päättää merkkipäivien huomioimisesta.

Vakituinen kokouspaikka on Lehmustien Juhlatalo Lehmustie 1, Riihimäki, jossa kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18.00.

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter