Kokoukset
Jäsenet

LC ÄÄNEKOSKI & KOTAKENNÄÄN TÄRKEIMMÄT AKTIVITEETIT


Merkittävin aktiviteetti on vuodesta 1990 alkaen ollut seinäkalenteri, johon painetaan ostajayrityksen logo. He jakavat kalentereita omille asiakkailleen ja henkilökunnalleen. Kalenterien aiheena on ollut vanha Äänekoski paitsi vuosina 2006 - 2007, jolloin teemana oli ”Äänekoskelaiset yritykset ennen ja nyt" eli kalenterin sivuilla esiteltiin asiakasyrityksiämme. Runsaan 20 vuoden aikana kalentereista saadut avustavarat on yli 150 000 euroa.


 

AVUSTUSAKTIVITEETIT


Kansainväliseen nuorisovaihtoon on osallistuttu vuodesta 1982 alkaen sponsoroimalla tähän  mennessä jo lähes viittäkymmentä äänekoskelaisnuorta kesäisin Amerikoihin tai muualle maailmalle.


Stipendien jako on keskitetty koulujen päättäjäisiin keväällä. Kohteina ovat kaikki Äänekosken koulut sivukylien ala-asteet mukaan lukien.

Harkinnanvaraisia kohteita ovat vanhustenpalvelutalot ja kehitysvammaisten työkeskukset.
Myös yksittäisiä henkilöitä on autettu hädän hetkellä.


Rakensimme grillikodan (kuva) Vanhusten palvelukeskukselle keväällä 2006.


 

Lions Quest on kasvatusohjelma, jonka tarkoituksena on lapsen terveen kasvun tukeminen. Leijonat ovat tämän kasvatusohjelman suurimpia tukijoita. Äänekoskella opettajien/kasvattajien osallistumista Quest-koulutukseen on vuodesta 1998 lähtien tukenut LC Äänekoski/Kotakennäs. Klubimme tuella jo yli 30 opettajaa/kasvattajaa on saanut koulutuksen opettaa lapsillemme ihmiseksi kasvamisen taitoja. Jokainen vanhempi toivoo, että omasta lapsesta kasvaisi onnellinen ja terve aikuinen. Lions Quest –tuokiot ja työtavat ovat tärkeä tapa tukea tätä kasvua. Niissä opetellaan taitoja, joitten avulla voi tulla toimeen itsensä ja toisten ihmisten kanssa. Lions Quest –opettaja haluaa olla välittävä kasvattaja, aikuinen, joka on aidosti läsnä. Kiinnostus koulutukseen on säilynyt hyvällä tasolla. Onpa järjestetty ensimmäinen kertauskurssikin!

Vuonna 2012 käynnistettiin Havuja haudalle - aktiviteetti, jossa klubi toimittaa hautojen talvikunnostukseen sopivia havuja Äänekosken hautausmaalle. Käyttäjät voivat tukea klubia haluamallaan rahasummalla lahjoitettavaksi edelleen sopiviin kohteisiin paikkakunnalla.

 

Ääneseudun Omaishoitajat ry. tekee arvokasta työtä huolehtimalla läheisistään kotonaan. Yhteiskunnalle toiminnasta koituu mittavat säästöt. Koska omaishoitajan työ on hyvin sitovaa, on klubimme vuodesta 2008 alkaen ollut mukana järjestämässä ja rahoittamassa yhdessä Omaishoitajat ry:n kanssa yhteistä omaishoitajien vapaa-ajan iltatapahtumaa. Klubimme organisoi
kuljetukset paikan päälle ja osallistuu ruokailukustannuksiin.

Ensimmäinen omaishoitajatilaisuus järjestettiin toukokuussa 2009.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter