Möten
Medlemmar

Det är lätt att hjälpa genom Lions Club i Älta

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Alla pengar och andra gåvor som kommer in genom våra aktiviteter går oavkortat till insatser lokalt i Älta, nationellt eller internationellt.

Lions i korthet

 • Lions är en sammanslutning med 1.3 miljoner medlemmar i 200 länder.

 • Vi tar inte ställning i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck och ansluter oss till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

 • I Sverige finns cirka 13.000 medlemmar. Tillsammans samlar vi in över 50 miljoner kronor om året som oavkortat går till behövande –  lokalt, nationellt och internationellt.

 • All administration finansieras av medlemsavgifter.


Tack för 2022!

Stort tack för det fina stödet och all uppmuntran vi fått under året! Ni är som alltid många i Älta som genom gåvor och inköp skapat förutsättningar för vår hjälpverksamhet. Gödselförsäljningen slog alla rekord och vår nya aktivitet hemkörning av julgranar, i samarbete med Älta IF, var också efterfrågad. Hela överskottet går som alltid till Lions hjälparbete.

Vi vill också tacka personalen på Älta bibliotek som även i fjol hjälpte oss att samla in julklappar till barnhemsbarn och tog emot överblivna glasögon som vi rengjort och skickat till behövande i utvecklingsländer. Vi är också mycket tacksamma för sponsringen från ICA Nära i Älta, Wallenstam och L W Plåt.

 


Kom med i Lions
– få nya vänner på hemmaplan!

 • Lättsamma möten en måndagskväll i månaden. 
 • Delta i aktiviteter och insamlingar som hjälper andra.
 • Studiebesök – och intressanta gäster som kommer till oss.
 • Sommarfest, kräftfiske med kräftskiva och julmiddag.

Kontakta Nils Lind, 073 – 663 55 75, nils_lind@yahoo.co.uk


            VI SPONSRAR LIONS CLUB ÄLTA

 

    Älta                 

Wallenstam            

LWAB

Vill din verksamhet också bidra till vårt hjälparbete? Kontakta Nils Lind 073 – 663 55 75, nils_lind@yahoo.co.uk

Lions Club International – stödjer och hjälper människor över hela världen

Några exempel

 • Katastrofhjälp vid naturkatastrofer, aktuella exempel Haiti och Japan.

 • Insamlingar till förmån för Värdens Barn

 • Ekonomiskt stöd för Barndiabetesfonden

 • Insamling till Hjärnfonden för forskning om beroendesjukdom

Kampanjen En spruta, ett liv

Lions samlade in 10 miljoner US-dollar i kampanjen "En spruta, ett liv" för att bekämpa mässling i u-länder. Bill & Melinda Gates Foundation lovade att de skulle matcha varje US-dollar som samlades in av Lions med en halv dollar om vi nådde vårt mål på 10 miljoner dollar. Det gjorde vi och kampanjen "En spruta, ett liv" kunde bidra med 15 miljoner dollar till bekämpningen av mässling i utvecklingsländer. Och räddade på så sätt många av världens barn från de hjärnskador, hörselförlust, blindhet och dödsfall som kan orsakas av mässling.

Film på Youtube om kampanjen "En spruta, ett liv"
Lions Clubs: One Shot, One Life: Lions Measles Initiative Challenge Grant Message

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter