Möten
Medlemmar

Stipendium och projektbidrag

Vill du utvecklas inom ditt fritids- eller specialintresse eller ha bidrag till fritids- eller föreningsprojekt kan du söka stipendium eller projektbidrag från Lions Club i Älta. 

 

Stipendium

Stipendium

Lions Club Ältas stipendium delas ut en gång om året till Ältabor som vill utvecklas inom sitt fritids- eller specialintresse. Stipendiesumman är på maximalt 15 000 kronor.

Du kan söka stipendium för:

 • egen räkning eller som ombud för din fritidsförening. Söker du som ombud för en förening ska den vara verksam i Älta, men du själv behöver då inte bo här.
 • kursavgift, lägeravgift, material, utrustning och andra omkostnader.
 • alla intresseområden. Till exempel måleri, musik, programmering, parkour, sport, fiske…

Lions Club i Älta har en löpande dialog med Älta IF om barn och ungdomar som behöver ekonomiskt stöd med bland annat medlemsavgift eller sektionsavgift. Därför kan du inte söka stipendium för avgifterna till Älta IF.

Ansökan

I din ansökan behöver du kort berätta om ditt fritids- eller specialintresse och vad det betyder för dig. Söker du som ombud för en förening berättar du också vad föreningen betyder för de Ältabor som deltar i verksamheten. Du behöver också berätta hur stipendiepengarna ska användas och vilken summa du söker.

Din ansökan behöver innehålla:

 • namn och kontaktuppgifter, telefon, e-post och adress.
 • kontoförande bank och kontonummer.
 • söker du som ombud för en förening behöver vi veta vilken förening det gäller samt få föreningens kontakt- och bankuppgifter.

Sista ansökningsdagen är 30 april.

Skicka din ansökan till lions.alta@gmail.com 

Utdelning

I månadsskiftet maj/juni brukar beslut om stipendierna vara fattat. Utdelning sker senast i juni.

Redovisning

Vi vill gärna få återkoppling från stipendiater inom ett år efter utdelning. Det kan vara allt från ett vykort från resan till ett personligt berättande besök på ett av våra Lions Club möten. Hur just du kan redovisa kommer vi överens om tillsammans i samband med utdelningen.

Projektbidrag

Lions Club Ältas projektbidrag delas ut flera gånger om året till Ältabor som vill ha bidrag till fritids- eller föreningsprojekt. Projektbidraget är på maximalt 5 000 kronor.

Du kan söka projektbidrag för:

 • egen räkning eller som ombud för din skolklass eller fritidsförening. Söker du som ombud för en skolklass eller förening ska den vara i Älta, men du själv behöver då inte bo här.
 • alla typer av omkostnader som hör till projektet. Till exempel transporter och biljetter, material och utrustning, instruktör…
 • alla typer av projekt. Till exempel klassresor, studieresor, utflykter, utbildning….

Lions Club i Älta har en löpande dialog med Älta IF om barn och ungdomar som behöver ekonomiskt stöd med avgifter för aktiviteter inom föreningen. Därför kan du inte söka stipendium för avgifter som arrangeras av Älta IF.

Skolornas huvudmän har ansvar för medarbetarnas fortbildning och för elevers och medarbetares arbetsmiljö. Du kan därför inte söka projektbidrag för aktiviteter som faller inom ramen för huvudmans ansvar. Till exempel utbildning i metoder för att motverka kränkande behandling och mobbning.

Ansökan

I din ansökan behöver du kort berätta om ditt projekt och vad det betyder för dig. Söker du som ombud för en förening berättar du vad projektet betyder för föreningen och vad föreningen betyder för de Ältabor som deltar i verksamheten. Du behöver också berätta hur projektbidraget ska användas och vilken summa du söker.

Din ansökan behöver innehålla:

 • namn och kontaktuppgifter, telefon, e-post och adress.
 • kontoförande bank och kontonummer.
 • söker du som ombud för en förening behöver vi veta vilken förening det gäller samt få föreningens kontakt- och bankuppgifter.

Skicka din ansökan till lions.alta@gmail.com 

Utdelning

Vi går igenom aktuella ansökningar vid varje månadsskifte. Utdelning sker löpande.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter