Kokoukset
Jäsenet

Lions Clubs Internationalin tehtävä

TEHDÄ MAHDOLLISEKSI VAPAAEHTOISILLE palvella paikkakuntiaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä.

 

Toiminnan tarkoitukset

ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja yhdistyksiä.

KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa ja hallintoa.

LUODA ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.

EDISTÄÄ oikeudenmukaisen hallinnon ja hyvän kansalaisuuden periaatteita.

OSOITTAA aktiivista mielenkiintoa yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja moraalista kehitystä kohtaan.

YHDISTÄÄ klubien jäseniä ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen sitein.

TARJOTA tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

ROHKAISTA palveluhaluisia ihmisiä työhön paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan aloilla sekä yksityisessä yritystoiminnassa. Olla maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa humanitäärisessä palvelussa.

 

Toiminnan periaatteet

PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi hyvin ja niin, että herätät luottamusta.

PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen vaivoistasi, mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja.

ÄLÄ lunasta menestystäsi toisen henkilön kustannuksella. Ole vilpitön ja luotettava lähimmäisillesi ja rehellinen omalle itsellesi.

TOIMI aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään menettelevän väärin, käyttäydy silloin lähimmäistäsi kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän sinua itseäsi kohtaan.

PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Tosiystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä se ole riippuvainen keskinäisistä palveluista.

TÄYTÄ yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin ja teoin osoita oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan.

AUTA lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan; surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa kamppailevat tarvitsevat tukeasi.

OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta antelias kiitoksessasi. Toimi rakentavassa mielessä, ei hajoittaen.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter