Meetings

 

Present and Past PSTs

Year

President

Secretary

Treasurer

2017-18 Ranga Prasad G K   Mahesh H S  Hanumesh L
2016-17  Sanjay Kumar M J  Nrupendra N  Anil C S
2015-16  Venkatesh S L    Rajashekar B  Mohan Kumar M
2014-15  Lakshman B   Bhaskar M  Krishna Murthy 
2013-14  Venkatesh Murthy R  G K RangaPrasad  D R Suresh

2012-13

 M.Ramachandra 

 G.Gangadhar

 N. Thippeswamy

2011-12

 Manjunath.S   

 R.N.Murthy

 B Kiran Kumar

2010-11

 B Lakshman   

 M J Sanjay kumar

 Ravi kumar gowda

2009-10

 Mohankumar.N  

 Rangakumar

 B Lakshman

2008-09

 Mohankumar N

 Rangakumar

 B Lakshman

 
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter