Meetings
Members

ตารางกิจกรรม Lions ใน จ.เชียงใหม่  
เดือน กันยายน พ.ศ.   2553
วันที่ เวลา กิจกรรม จัดโดย สถานที่ ค่าใช้จ่าย/อุปกรณ์ แต่งกาย
พ. 1            
พฤ. 2            
ศ. 3            
ส. 4 09.00 น. ประชุม งานวันไลออนส์สากล ล.พัชร(ประธาน) รร.รัตนโกสินทร์ ลงทะเบียน 50.- ชุดสุภาพ
อา. 5            
จ. 6            
อัง. 7            
พ. 8            
พฤ. 9            
ศ. 10            
ส. 11 09.00 น. ประชุมเขต-ภูมิภาค ครั้งที่ 1 เขต ชม./ลป. รร.รัตนโกสินทร์ ลงทะเบียน 200.- สูทสโมสร
    18.00 น. ผู้ว่าการภาคฯ เยี่ยม ส.แม่โจ้ ล.รุ่งนภา(ผู้ว่าฯA1) รร.เดอะปาร์ค ลงทะเบียน 250.- สูทสโมสร
อา. 12            
จ. 13            
อัง. 14            
พ. 15   ส่งรายงาน MM&MA.Report ทาง Internet ด้วยตนเอง /ไม่สามารถส่งเองได้ ให้ส่งรุปเล่มให้ภาค ก่อน 20)      
พฤ.  16            
ศ. 17            
ส. 18            
อา. 19 09.00 น. ก.หาทุน โบว์ลิ่ง ส.เพชรนครพิงค์ ยูโฟโบว์ลิ่ง ทีมละ 1,500.- ชุดกิจกรรม
จ. 20   ส่งรายงาน MA.Report ไปยังภาค 310-A1 (รูปเล่ม Paper)        
อัง. 21            
พ. 22            
พฤ. 23            
ศ. 24            
ส. 25 13.30 น. ประชุม สารานุกรมไทยฯ ล.สุรีย์พร(ประธาน) รร.เดอะปาร์ค ลงทะเบียน 100.- ชุดสุภาพ
อา. 26 09.00 น. ก.หาทุน โบว์ลิ่ง ส.คำดารา ยูโฟโบว์ลิ่ง ทีมละ 1,500.- ชุดกิจกรรม
จ. 27            
อัง. 28            
พ. 29            
พฤ. 30            
โดย..ล.รสสุคนธ์ ชมภูรัตน์
ป.ฝ่าย IT. / ป.ฝ่ายวารสารเสียงสิงโตภาค A1

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter