Möten
Medlemmar

Huvudkontaktperson till Lions club är alltid årets valda Lions president.

Utöver presidenten delegeras ansvaret inom föreningen på olika kommittéer, men lättast är alltid att vid behov kontakta Lions president som därefter hjälper ditt ärende vidare till rätt person.

För verksamhetsåret ht21-vt22 är Michael Juhlin Lions president i Hässleholm.


KONTAKTUPPGIFTER

E-post:
lp@lions-hlm.se
 

Brev:
Lions president Michael Juhlin
Bokebergsgatan 8 F
281 48 Hässleholm


Tycker även du det känns bra att hjälpa en medmänniska?
-
Välkommen att kontakta oss för att bli medlem i Lions Hässleholm!
 


Söker du stöd från Lions?
-Skicka ett e-post till ovan e-postadress med följande innehåll/beskrivningar; dina kontaktuppgifter (ditt namn, telefonnr att kunna nå dig på, din adress och e-post) samt tydlig och enkel beskrivning kring det stöd du söker (ex. vilket stöd som söks, på vilket sätt stödet förändrar din situation och vad stödet behövs till).

Vi återkommer därefter med besked till dig, dock kan det ta 4-7 veckor tills hjälpkommittén gått igenom ärendet och nästkommande Lions möte beslutat kring stödet.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter