Möten
Medlemmar

Här presenteras våra återkommande aktiviteter som vi genomför inom Lions Hässleholm med syfte att samla in pengar till välgörande ändamål. Ni ser även några hjälpaktiviteter där vi genom aktiviteten hjälper våra medmänniskor på olika sätt.

Tycker även du det känns bra att hjälpa en medmänniska?
-Välkommen att kontakta oss för att bli medlem i Lions Hässleholm.

 


Lokal hjälpverksamhet
Lions största och viktigaste lokala uppgift i Hässleholm, är att finnas till stöd för de personer som av olika anledningar tillfälligt har behov av ekonomisk hjälp. Det kan gälla att sätta guldkant på en handikappads tillvaro, att bistå med julklappar till en utsatt familj eller att ge ett stöd till någon av Hässleholms föreningar och ideella organisationer som gör en välgörande insats.

Julskyltning
Lions skapar julstämning med tomtar, halm och glögg på julskyltningen i Hässleholm. Vi säljer korv och bjuder på en och annan tomtekram. Till barnen finns det fiskedamm.

Jul i gemenskap
Lions tycker att alla människor förtjänar att fira jul i gemenskap under en högtid där ingen människa ska behöva känna sig ensam. Det finns personer i Hässleholm som sitter ensamma under julen. Skänk en slant till alla dem som känner sig ensamma eller inte har råd så att de också kan få en trevlig jul.

Julgransinsamling

Lions tar hand om din julgran efter jul. Låt granen bli till välgörenhet och värme i Hässleholm! Vi hämtar granar inom alla de villaområden där vi lämnar en Julgranslapp i brevlådan. Alla insamlade pengar går oavkortat till ändamål i Hässleholm och resten av världen.

Björkaktivitet
Vi pyntar björkar i Hässleholms centrum både för att skapa vårkänslor, samt för att samla in pengar till hjälpverksamhet. De som finansierar utsmyckningen är Hässleholms kommun.

Sight first
Lions valde Sight First då vi tycker att alla människor har rätt att se. Sight First stöder utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem som tillhandahåller förebyggande och diagnostiska tjänster och behandling för alla relevanta ögonsjukdomar samt rehabilitering för personer med irreversibel blindhet eller nedsatt syn. Många i vår värld har nedsatt syn och har inte tillgång till glasögon eller annan synvård. Vardagen blir därför mycket försvårad för dessa personer. Med ett bidrag till Lions är du med och hjälper synskadade runt om i världen att se, samtidigt som det förändrar nnågons liv.

Katastrofhjälp
När naturkatastrofer sker är Lions International ofta bland de första att erbjuda frivillig katastrofhjälp. När en jordbävning ödelade Haiti, när orkanen Katrina drabbade USA och när jordbävning och påföljande tsunami orsakade oerhörda skador i Japan, var Lions på plats. Lions gav både omedelbar och långsiktig katastrofhjälp.

Stipendieutdelningar 
Lions delar ut årligen ut kulturstipendier för att inspirera framtida talanger till utveckling och utbildning inom sitt kulturområde med medel från Albert och Britta Perssons minnesfond.

Lions delar också årligen ut ett ungdomsledarstipendium för att uppmuntra och stödja engagerade och duktiga ledare.

Stipendiet ges till ideell verksam person. Särskilda kriterier gäller för nominering till dessa stipendier.

Ungdomsaktiviteter
Lions genomför olika satsningar på ungdomar i Hässleholm. Ett exempel är 
Lions Quest. Lions Quest är ett internationellt program för en god lärandemiljö och en trygg uppväxt, samt lärande av sociala och emotionella färdigheter. Materialet är implementerat i över 100 länder och översatt till 50 olika språk. Målet är att bygga relationer, etablera goda levnadsvanor, sätta gränser för sig själv och andra, hantera tankar och känslor, förebygga drogmissbruk och utveckla en god psykisk hälsa. TILLSAMMANS mål är att skapa trygghet och studiero. Den svenska versionen "Tillsammans" är anpassat för svenska förhållanden och svensk skola. 

Äldreaktiviteter

Lions jobbar för Äldreaktiviteter för vi tror att det är viktigt att värna de äldre. Vi kommer alla bli gamla någon gång och kanske bo på ett äldreboende där det är ont om resurser. Där vill vi i Lions skapa aktiviteter för de äldre och skapa ljusa stunder som förgyller tillvaron.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter