Möten
Medlemmar

Vi hjälper !

Hur kan vi hjälpa?

Lions ger människor med bl.a. funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. Vi bidrar även till att sätta guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera. Vi ger även bidrag till inköp av kläder, sportutrustningar, cyklar m.m. Kom ihåg att skriva en väl dokumenterad skrivelse när du gör en ansökan.

Lions Club Hudiksvall

För den som önskar söka bidrag till sej själv eller någon annan, som behöver ett stöd, finns Lions Club Hudiksvall.

Beskriv Er situation, bidragets ändamål och storlek, bifoga gärna ett intyg från någon som känner till Er situation.

Ansökan skickas till Lennart Johansson, Gråstensgatan 3, 825 33 Iggesund eller mail lennart.065020295@telia.com

Alla ärenden som inkommer till oss i Lions Club Hudiksvall, behandlas konfidiellt.

Om Du eller Ni är i behov att söka ekonomisk hjälp, kan en ansökan till Lions Club Hudiksvall göras. Skriv ned en ansökan till oss och sänd den till lionshudiksvall1952@gmail.com

Vi behandlar alla ansökningar och lämnar besked till den som skrivit en ansökan till oss, så snart vi fått in den till oss. I vår klubb har vi en grupp som sköter alla ansökningar om ekonomisk stöd. Alla ansökningar behandlas med sekretess.

Detta är en sammanställning över vad Lions Hudiksvall samlat in under de sista 10 åren och hur pengarna fördelats

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter