Kokoukset

Puolisotoiminta

Puolisot kokoontuvat kolme - neljä kertaa toimintakaudessa lionien kuukausikokousten yhteydessä tai erikseen.

Toiminnan painopisteinä ovat yhteiset retket sekä varojen keruuaktiviteetit yhdessä lionien kanssa. Varoja käytetään mm. stipendeihin ja avustustoimintaan, esim. television hankinta vanhainkodille.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter