Möten
Medlemmar

LC Kinna-Skene bildades 1955 och har under dessa år genomfört en stor verksamhet som tack vare stort stöd från kommunens invånare inbringat drygt 8 miljoner kronor, som fördelats till olika ändamål. Bland aktiviteter som klubben genomfört kan nämnas 65 modevisningar under 35 år, med kända konferensierer som Lennart Hyland, Lasse Lönndahl, Ulf Elving ochLoffe Carlsson. Lions försäljning av julkärvar och lådor under Skene Marten har varit vårt kännemärke under senare år.

LC Kinna-Skene org.nr 865000-5856

LIONS SYFTEN

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 
Att befrämja god samhällsanda
 
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
 
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 
Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
 
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla
 

Mer information finns på: www.lionsclubkinnaskene.se  


 

 
 
 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter