Möten
Medlemmar

Välkommen till  Lions Club Lit

Vår klubb startade den 5 april 1967.

 

Klubben har för närvarande 22 medlemmar som träffas kl 19.00 första fredagen varje månad.


Därutöver deltar klubbmedlemmarna i en rad aktiviteter som med åren blivit tradition i Litsbygden.


Aktiviteterna ger inkomster som går till stöd och hjälp i vår nära omgivning eller någonstans ute i världen där behovet av hjälpinsatser är oändligt.

 


Lions Club Lit
utsmyckar årligen infarterna till Lit
i samverkan med företagarna i Lit med omnejd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter