Möten
Medlemmar

2023-2024

 

President/Presidentti

Rainer Rosendahl    

I Vicepresident/

I Varapresidentti

Jim Eriksson    

II Vicepresident/

II Varapresidentti

Björn Haga    
Sekreterare/Sihteri Frejvid Niemi    

Klubbadmin/Vicesekr.

Klubin hallintovirkalija/Varasiht.

Jan-Anders Lindström    

Skattmästare/

Rahastonhoitaja

Kaj Granö    
Klubbmästare Johnny Grandell    
Tailtwister Erik Bärnas    
Former President Rune Bertell  

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter