Möten

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

 

Lions etik

  • Fullför ditt arbete med omsorg.
  • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
  • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
  • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
  • Var lojal mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
  • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
  • Fullför lojalt dina samhällsplikter.
  • Hjälp dem som behöver ditt stöd.
  • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
  • Bygg upp i stället för att riva ner.

_____________________________________________________________________

Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej med insamlade medel.

_____________________________________________________________________

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter