Möten
Medlemmar

Här är några exempel på projekt som pågår:

Liontassen

Liontassen är instiftad av Lions Club Reng Höllviken och består av ett diplom samt ett stipendium på 10.000 kr och är ett erkännande till en person, förening eller organisation som utan egen vinning uträttat något positivt till glädje för andra människor. Liontassen delas ut vid en ceremoni i samband med Lions Allsång vid Falsterbokanalen. Här finns alla mottagare av Liontassen sedan den instiftades.

Boo Axelsson och Roland Ripmark får Liontassen 2018

Vid Allsångskvallen den 26 juli delades Liontassen ut till Bo Axelsson och Roland Ripmark för sitt arbete med Grannar mot Brott.

Mikael Kinning får Liontassen 2017

Vid Allsångskvällen den 13 juli kommer Liontassen att delas ut till Mikael Kinning. Mikael får Liontassen med motiveringen "För stort oegennyttigt arbete för nyanlända och behovssökande människor”. Läs gärna också reportaget i Sydsvenskan.

Lars-Erik Larsson får Liontassen 2016

Vid Allsångskvällen den 14 juli kommer Liontassen att utdelas till Lars-Erik Larsson. Lars-Erik har under många år spelat sitt dragspel och glatt väldigt många människor framför allt på olika äldreboenden.

Räddningsstation Falsterbokanalen hos Sjöräddningen får Liontassen 2015

Liontassen för år 2015 går till Sjöräddningen vid Falsterbokanalens för alla deras insatser att rädda liv till sjöss.

Madelaine Smith och Jonathan Ståhl får Liontassen 2014

Liontassen för år 2014 tilldelas Madelaine Smith och Jonathan Ståhl för deras insatser inom Sjöscouterna.

Jan "Janne" Johnsson får Liontassen 2013

Liontassen för år 2013 går tilldelas Jan "Janne" Johnsson för hans stora engagemang och utomordentliga insatser för Falsterbokanalens Båtklubbs medlemmar och dess ungdomsverksamhet i synnerhet...

Bäste kompis i Höllviken, Ljunghusen och Skanör Falsterbo

Det är Lions Club Reng Höllviken som instiftat stipendiet som varje år delas ut till en flicka och en pojke i 9:e klass i varje grundskola. Stipendiet är ett diplom och 2.500 kr vardera. Det är eleverna själva som röstat fram bästa kompis och förebild. Stipendierna delas ut vid en ceremoni på respektive skola av representanter för Lions Club.

Kompisar 2024

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Tångvalla Edda Angus, Ville Tegnér Röhl och Amel Hansson, Stora Hammar Teo Lovén och Emma Bjernlinder, Ängdala Iris Titland och Victor Heinemyr, Skanörs skola Tilde Tenneby och Olof Reader, Sandeplan Lina Sällvik och Eric Glimberg, Ljungen Viggo Wieslander och Anna Johansson, Skanörs Montessori - stipendiet lämnas till elevrådet att användas för alla elevers bästa.

Kompisar 2023

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Tångvalla Mette Lindqvist och Eide Bornarve, Stora Hammar Tilda Gullberg Borgström och Erik Danefors, Ängdala Ebba Albert och Ludvig Meijer, Skanörs skola Emma Nelander och Isam Jemal Ibrahim, Sandeplan Emelie Wennberg och Andreas Åkesson, Ljungen Siri Karlsson och Maximus Örnbåge, Skanörs Montessori - stipendiet lämnas till elevrådet att användas för alla elevers bästa.

Kompisar 2022

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Tångvalla Elsa Boreson och Love Hörnstedt, Stora Hammar Lilly Palm och Oscar Tang, Ängdala Cajsa Carlsson och Hannes Holmberg; Skanörs skola Iris Reader och Ludvig Adolphsson, Sandeplan Maya Holmer och William Lenz, Ljungen Liv Villumsson och Viktor Andersson.

Kompisar 2019

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Felix Linderoth (Ljungenskolan), Oscar Kristiansson (Stora Hammars skola), Oliver Sundholm  (Sandeplansskolan),  Zachary Bylund (Ängdala skolor), Ebba Hultman (Tångvallaskolan) och Simon Lindström (Skanörs skola).

Kompisar 2018

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Axel Wollard (Ljungenskolan), Ludvig Nilsson (Stora Hammars skola), Albin Engkvist (Sandeplansskolan),  Victoria Vidmar (Ängdala skolor), Jakob Wistén (Tångvallaskolan), Hilda Hyén (Skanörs skola) och hela klassen (Skanör Falsterbo Montessoriskola).

Kompisar 2017

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Axel Jelmteg (Ljungenskolan), Emelie Hornbeck (Stora Hammars skola), Fabian Nilsson (Sandeplansskolan) och Felix Drené (Ängdala skolor).

Kompisar 2016

Stipendier för Bästa Kompis delades ut i samband med avslutning för 9:e klasserna. Stipendiater blev Fabian Pettersson (Ljungenskolan), Oliver Brooks (Stora Hammars skola), Gustav Engqvist (Sandeplansskolan) och Daniel Nilsson (Ängdala skolor).

Kompisar 2015

I samband med avslutning i 9:e klasserna i skolorna i Höllviken delades stipendiet för Bästa Kompis ut. Stipendiaterna blev Carl Westerlind på Ljungenskolan, Maja Karlsson på Ängdalaskolan, Erik Hector på Sandeplansskolan och Viktor Lundberg på Stora Hammar.

Kompisar 2014

I samband med avslutning i 9:e klasserna i skolorna i Höllviken delades stipendiet för Bästa Kompis ut. Stipendiaterna blev Oscar Aasholm Bradley och Alexander Östlund på Ljungenskolan, Tor Boethius på Ängdalaskolan, Felicia Broddén och Flores van den Bossche på Sandeplansskolan och Alicia Hansson Gladh på Stora Hammar. 

Kompisar 2013

I samband med avslutning i 9:e klasserna i skolorna i Höllviken delades stipendiet för Bästa Kompis ut. Stipendiaterna blev Markus Andersson på Ljungenskolan, Josefin Thellmark på Ängdalaskolan, Amanda Ulfshög på Sandeplansskolan och Bastian Anvelid Uller på Stora Hammar. 

Lions Rent Vatten

Lions Club Reng Höllviken är en av tre initiativklubbar att starta Lions Rent Vatten i Tanzania. I Tanzania enligt den vattenpolicy som finns så har man tillgång till vatten om man har 25 liter per person och dag och det inte är mer än 400 meter för att hämta vattnet. På landsbygden är det för betydligt mer än hälften av befolkningen som detta inte uppfylls.

I området Morogoro borrar vi brunnar, installerar pumpar och elgeneratorer, bygger vattentorn och vattenposter samt drar rör så att bybefolkningen på landsbygden får chans till rent vatten. I området har Lions Sverige också byggt flera mödravårdscentrum och tack vare Lions Rent Vatten har dessa och intilliggande sjukhus också fått både el och rent vatten. Hittills har cirka 70.000 personer samt ett stort antal mindre sjukhus och skolor fått tillgång till rent vatten genom projektet. Målet är att fler än 100.000 personer i byar på landsbygden ska få vatten.

Bidrag till projektet kommer från de tre klubbarna, andra Lionsklubbar, enskilda personer och företag och inte minst från insamlingen "Världens Barn".

Se vidare www.lionsrentvatten.se

 

Vad gör jag med mina gamla glasögon?

I nästan varje hem ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur". De kan komma till verkligt god nytta för människor som inte har möjlighet att betala för synundersökning eller skaffa sig glasögon. Vi i Lions samlar in begagnade glasögon. Vi tvättar dem och skickar dem till den ideella föreningen Vision For All. Där mäts glasens styrka upp och glasögonen märks. Glasögonen skickades sedan ut i världen för att med hjälp av optiker delas ut till behövande medmänniskor, de allra fattigaste som har störst behov .

     

Lämna dina gamla glasögon till oss – i vår container på Lilla Hammars återvinningsstation eller i samband med loppis i vår lada. Lions Club Reng Höllviken har just sorterat, tvättat och skickat cirka 500 glasögon till Vision For All.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter