Kokoukset
Jäsenet

LC Seinäjoki / Botnia ry                                                                                    02.05.2022

 

Toimintasuunnitelma 2022 – 2023

 

1. Klubin toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

       Olemme osa kansainvälistä Lions-järjestöä, joka on vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen palveluja tuottava toimija. Haluamme olla tunnettu, aktiivinen   palveluklubi, joka yhteistyölähtöisesti palvelee tarvitsijoita laadukkaalla tavalla.

 

2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet

    Toiminnan, osaamisen ja aktiviteettien kehittäminen ja laajentaminen

 

3. Klubin toiminnan painopistealueet

3.1 Varainhankinta

        - uudet aktiviteettivarojen hankintalähteet

3.2 Jäsenhankinta

3.3 Avustus projektit, hankkeet ja tapahtumat

3.4 Toiminnan kehitys, viestintä ja näkyvyys

 

4. Klubin sisäinen toiminta

4.1 Kokoukset

      Kuukausikokous 8/2022–5/2023 kuukauden kolmas torstai kello19:00

      Hallituksen kokous kello 18:00 ennen kuukausikokousta. Hallitus voi kokoontua tarpeen vaatiessa myös useammin parhaaksi näkemällään tavalla.

       Kokouspaikka jos muuta ei ilmoiteta Hotelli ja Ravintola Alma kokoustila.

4.2 Jäsenhankinta ja jäsenistö

       - uusien jäsenten hankinta ja olevien pitovoiman kasvattaminen

       - motivoidaan uusia ja olevia jäseniä merkityksellisen, mielekkään toiminnan ja palvelun kautta viihtymään klubissa

Osaamisen kehittäminen ja koulutus    

- Käytetään hyväksi piirin ja liiton koulutustapahtumia jäsenistön osaamisen kehittämiseen

       - Infotaan kokouksissa tulevista koulutuksista ja webinaareista

 Muistamiset

       - huomioidaan jäsenistön merkkivuodet ja mahdolliset kunniamerkit

4.3 Tilaisuudet ja tapahtumat

           Mahdolliset yhdessä tapahtuvat harrastukset, esim. uinti, teatteri, kävely, keilaus, pyöräily

5. Klubin ulkoinen toiminta

5.1 Klubin näkyvyys

                  Yleisötapahtumat

                      - Leijonat Ideaparkissa

                      - Lions kävely

                   Kotisivut ja sosiaalinen media

                      - Botnia sivujen ajantasaisuus

                      - Lion-lehden juttuja omiin somekanaviin

                      - sidosryhmien Facebook, esim. kaupunki, Suomen Latu, SPR, Diabetes

5.2 Omat aktiviteetit

                      - omien tapahtumien ja aktiviteettien viestintä

                      - talokoot, esim. vanhusten ulkoiluttaminen ja kuljetus, roskien keräys

                      - vastikkeellista esim. metsänistutus, järjestysvalvonta

                      - oma tapahtuma

5.3 LC 107-F yhteistyö

     - valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit klubin harkinnan mukaan

     - lapsuusiän syöpä/Lastenklinikoiden Kummit, Hyvän mielen konsertti

     - KiTeNet

     - diabetes päivä

     - Lions kävely

     - valtakunnalliset ympäristöaktiviteetit

     - piirikuvernöörin neuvoa antava toimikunta pnat

     - lohkon klubien kokoukset

     - liiton mainos- ja jäsenhankintakampanja

     - koulutus klubille

 

5.4 LCI ja LCIF

      - ollaan mukana projekteissa ja varainhankinnassa tarpeen vaatiessa

      - lasten ja nuorten tukeminen

      - lapsuusiän syöpä ja diabetes

5.6 Muut sidosryhmät

       - yhteiset tapahtumat, kävelytapahtuma

       - partiolaiset, musiikkiopisto, diabetesliitto, sydänyhdistys, maa- ja kotitalousnaiset,

  Suomen latu, Luontoliitto

 

6. Tiedottaminen ja viestintä

6.1 Sisäinen, oma klubi ja LC organisaatio

                      - WhatsApp, some, sähköposti, puhelin

6.2 Ulkoinen

                      - klubitarinat ja aktiviteetit tarinoiksi

                      - Lions liiton mainoskampanja

                      - brändityöryhmä

                      - jäsenhankintaesite

 

7. Toiminnan kehittäminen ja mittaaminen

7.1 Kehitys

        Vastaako klubin toiminta ympäröivän yhteiskunnan muutoksin, paikkakunnan                       palveluntarpeisiin ja klubilaisten haasteisiin sekä tarpeisiin. Miten syntyy klubin elinvoima ja tulevaisuudenkuva suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan.

        Tavoitteena aktiivisen kehittämisen ja toiminnan ilmapiiri, innostuksen  aikaansaaminen ja ylläpitäminen.

                      Tarpeet

                                            - jäsenhankinnan kehittäminen

                                            - klubin sekä LC toiminnan veto- ja pitovoima

                                            - nopeat toimintaympäristön muutokset

                                            - toiminnan kehitys

                      Kehitysideat

                      Kehitystoimenpiteet

                      - projektoidaan erikseen

7.2 Mittaaminen

                      Toiminnan tavoitteet

                                            Jäsenmäärä

                                            -  lisäys 2 henkilöä/ syksy 2022, 2 henkilöä/kevät 2023

                                            - lähtevien määrä 0 henkilöä

                                            Avustukset

                                            - avustuskohteiden määrä

                                            - aktiviteettien määrä

                                            - ulkomaat: katastrofit, ilmastonmuutos

                                            - kotimaa: diabetes, Quest, Ukraina

                                            Omat aktiviteetit

                                            - yksi oma varainhankintatilaisuus tai uusi tulonlähde

                                            - yksi oma auttamiskohde tai talkoo

                                            Yhteiset LC aktiviteetit

                                            - KiTeNet 2022–2023

                                            - Quest

                                            Raportoinnit MyLCI ja MyLion

                                            - Jäsentiedot ajan tasalla

                                            - Aktiviteetit kirjattuna reaaliajassa

                                            Aktiviteetti- ja hallintobudjetti

                                            - budjettien toteutuminen

 

 

 

 

Lions – avoin muutokselle, tuulta purjeisiin Leijona

 

Hallitus                                                            

Presidentti                                               Jukka Talvitie                                           

Past presidentti                                        Olli Kukkanen                                            

1 varapresidentti                                        Jussi Hantula

2 varapresidentti                                        Vesa Röyskö

Sihteeri                                                     Antti Ahonen                                            

Rahastonhoitaja                                         Eero Huolman

Tail Twister                                                 Seppo Heinonen

Klubimestari                                               Julio Vallejo Medina            

Toimikunnat

LCIF/Aarne Ritari /MJ                                   Matti-Pekka Mäkelä

Lions Quest                                                 Julio Vallejo Medina

KiTeNet/ Vastuu on Meidän                            Juha Koivisto

Nuorisovaihto                                                Esko Hulkko

Jäsenhankinta                                               Juha Koivisto                

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter