Möten

www.madeinsandby.com      Information från och om Södra Sandby

www.nattvandring.nu/sodrasandby     Vuxna som stödjer våra ungdomar

http://www.101s.lions.se/Medlemssidor/Nyversion/index.htm  Länk till DG:s Nyhetsbrev, protokoll och blanketter

Vår klubbs fadderavdelning på Barn- och Ungdomssjukhuset(BUS) i Lund är avd. 67 för hjärtsjuka barn     http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Barn--och-ungdomskirurgiska-kliniken-/Avdelning-67---barnhjartsjukvard/   

Lämna gärna bidrag och donationer till Lions Forskningsfond Skånes bg 900-2866  www.lffs.se

Vill Du lämna bidrag till någon aktivitet kan Du betala in till vår klubbs Bg 303-0194. Ange då gärna hur det skall användas som t.ex. för "Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund".

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter