Kokoukset

Otteita LC Tammelan 45-vuotisesta historiasta

M-kilta perustettiin 7.11.1960

Yhdeksän tammelalaista miestä päätti 7.11.1960 perustaa miesten oman kerhon. LounaisHämeen Pirtillä 16.1.1961 toisessa kokouksessa hyväksyttiin säännät. Kerhon nimeksi tuli M-kilta. Kerhon tunnus kuului "Nemo solus sapit satis - Ei kukaan ole yksin tarpeeksi viisas".
Mitään suurempaa ulospäin suuntautuvaa toimintaa ei M-kilta harrastanut. Toiminta oli näin jälkikäteen arvioituna jotensakin "sisäänlämpiävää", joka ajan ollen ei tyydyttänyt killan jäseniä. Haluttiin näkyvää toimintaa.
Killan jäsen Torsten Sipilä ja Lions Club Punkalaitumen jäsenenä toimiva Pentti Simola tapailivat noina vuosina varsin useasti. Puheeksi silloin tuli myös lions-toiminta ja sen mahdollistaminen Tammelassa.
M-kilta päätettiin lopettaa ja killan jäsenille mahdollistettiin siirtymiseen perustettavan LC Tammelan jäseniksi.

LC Tammelan perustava kokous pidettiin 23.1.1964
LC Tammelan perustava kokous pidettiin tammikuun 23 päivänä 1964 Lounais-Hämeen Pirtillä
Saaren kansanpuistossa. Kokoukseen saapuivat kutsuttuina Suomen Lions Liiton puheenjohtaja Väinä Haapanen, varapiirikuvernääri Harri Terhivaara, III lohkon puheenjohtaja Leo Yli-Paavola ja kummiklubin LC Punkalaitumen edustajina Pentti Simola, A. Eero Paavola, Martti Rasi, Antti Huhtinen ja Tuure Tamminen. Tammelasta oli perustavassa kokouksessa mukana 16 M -killan jäsentä.
Liiton puheenjohtaja Väinä Haapasen alustuksen jälkeen yksimielisesti päätettiin perustaa Lions Club Tammela. Kummiklubiksi tuli LC Punkalaidun ja henkilökohtaisiksi kummeiksi Pentti Simola ja Harri Terhivaara. Saapuvilla olleista tammelalaisista liittyi perustetun LC Tammelan perustajajäseniksi seuraavat kokoukseen osallistujat: Mauri Vehkala, Kalle Korvenpää, Pentti Laine, Matti Huokuna, Pentti Pura, Matti Ranta, Torsti Sipilä, Martti Korkeakoski, Yrjä Virtanen, Heikki Pura, Kalevi Korhonen, Allan Laaksonen, Kalevi Yli-Jaukkari, Tapani Myyrinmaa ja Veijo Korpinen. Estyneenä saapumasta perustavaan kokoukseen olivat Antti Koli, Kasper Sundell ja Pekka Rantala ilmoittaneet suullisesti haluavansa olla perustajajäseniä.
Perustamiskirjan on
allekirjoittanut 17 perustajajäsentä, jostakin syystä lion Kalevi Korhosen allekirjoitus jäänyt perustamiskirjasta pois.
Perustavassa kokouksessa klubin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin lion Mauri Vehkala ja sihteeriksi lion Veijo Korpinen. Kokouspaikaksi valittiin Lounais-Hämeen Pirtti ja kokousajaksi kuukauden kolmas tiistai klo18,30. Kokouspaikka ja kokousaika ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta olleet samat 45 vuotta ja ovat edelleen.

Charterjuhlaa eli perustamisjuhlaa vietettiin 7.5.1964
Charterjuhlaa eli perustamisjuhlaa vietettiin 7.5.1964 Forssassa Hotelli Koskenniskassa, jossa
perustamiskirjan klubille luovutti varapiirikuvernööri Harri Terhivaara ja sen vastaanotti klubin presidentti Mauri Vehkala.Tammelan nuorekas, keski-iältään 37,9- vuotias leijonajoukko, oli valmiina lionstyöhän maailmanlaajuiseen leijonaperheeseen kuuluvana, oman paikkakuntansa kaikinpuoliseksi parhaaksi.

Sitoutuminen lions-työhän kuluneen 45 vuoden aikana on ollut varsin vakaata. Liittymisen jälkeen jäsenyydestä ei ole hevin luovuttu. Jäsenistän aktiivisuutta kuvaa se, että klubimme jäsenet lion Torsten Sipilä 1974 ja lion Pekka Jaakkola 1994-1995 ovat toimineet piirikuvernööreinä. Klubiin on olemassaolonsa aikana kuulunut yhteensä 88 leijonaa. Klubin jäsenmäärä on tällä hetkellä 33, joista perustajajäseninä mukana on vielä neljä lionia (Allan Laaksonen, Pentti Laine, Tapani Myyrinmaa ja Pentti Simola). Klubissamme on yksi Lions-ritari Teuvo Aro ja 11 Melvin Jones-jäsentä (Pentti Simola, Pentti Laine, Esa Haapanen, Allan Laaksonen, Eero Nikula, Teuvo Raivio, Juhani Penttilä, Seppo Jokinen ja Tapani Myyrinmaa sekä edesmenneet veljet Torsti Sipilä ja Pekka Jaakkola,). Keski-ikä vuonna 2009 on melko tasan 59 vuotta, eli hieman runsaat 21 vuotta enemmän kuin perustamisvuonna.

Ensimmäinen vuosikymmenen
Ensimmäinen maininta aktiviteetistä on perustamisvuodelta 1964, jolloin päätettiin järjestää
nakkien myynti Pyhäjärven jäällä pidettävän ravikilpailun yhteydessä. Tuotto tästä aktiviteetista oli 85.78 mk. Toinen aktiviteetti oli metsän istutus ja tuotto siitä 30 mk. Näiden lisäksi ensimmäisen vuosikymmenen aktiviteetteja olivat mm. juhannusjuhlien järjestysmiestehtävät, hautausmaan haravointi, metsämarssit, paperinkeräys, arpajaiset, veikkaus jäittenlähdöstä Pyhäjärvestä, joululyhteiden valmistus ja myynti, verokalenterien painatus ja myynti.

Yksi tärkeimmistä tämän jakson aikana tehdyistä päätäksistä oli LC Tammelan ja maanviljelijä Heikki Puran kesken 17.11.1969 allekirjoitettu vuokrasopimus Mäyrän majan rakennustontista 20 vuodeksi. Näin sai alkunsa klubin kesänviettopaikan rakentaminen, mikä antoi työtä ja touhua moneksi vuodeksi ja myös viihtyisyyttä kesätoimintaan runsaan parin vuosikymmenen ajaksi. Kymmenvuotiskauden viimeinen vuosi huipentui oman klubilipun naulaukseen ja vihkimiseen 27.1.1973 Tammelan seurakuntakodissa. Klubilipun lahjoittivat klubimme ladyt ja se otettiin kiitollisuudella vastaan. Naulauksen jälkeen ladyjen edustajana Helvi Laine esitti lipun luovutussana,t jonka jälkeen lady Gunvor Vehkala ojensi lipun klubin silloiselle presidentille Juhani Penttilälle. Lipun vihkimisen suoritti Tammelan seurakunnan kirkkoherra Eero Vainio. Tilaisuutta valaiseva lippuasiakirja kuvineen on klubin arkistossa.

Toinen vuosikymmen 1974-1984
Toimintamme toinen vuosikymmen on toiminnallisesti seurannut suurin piirtein edeltäjäänsä. Jäsenmäärä on kasvanut. Uusia aktiviteettajakin on mukaan tullut. Niistä mainittakoon, aurauskeppitalkoot ja risusavottatalkoot.

Kolmas vuosikymmen 1984-1994
Kolmas vuosikymmen ei edellisistä paljoakaan poikennut. Uutena aktiviteettina tuli mukaan
Punainen Sulka ja 1990 Hakkapeliittatapahtuma.

Neljäs vuosikymmen 1994-2004

Neljäs vuosikymmen oli toisintoa edellisistä. Tässä kohden kuitenkin on todettava, että Hakkapeliittatapahtuma, joka oli klubimme pääaktiviteetti vuodesta 1990 alkaen, päättyi vuonna 2003 kestettyään 13 vuotta. Tänä viimeisenä vuonna kyseisen aktiviteetin tuotto oli 7320 Û.

Nyt kulumassa olevat vuodet 2004-2009
Viimeiset viisi vuotta on menty entisten kaavojen mukaisesti. Nuorennusta jäsenistässä on
uusien jäsenten myötä tapahtunut, kun samanaikaisesti vanhempia veljiä on ikääntymisensä myötä jättänyt lions-toiminnan. Uutena aktiviteettina tällä ajanjaksolla oli Punainen Sulka aktiviteetti. Klubimme sai järjestää Lions-liiton lentopallon mestaruuskilpailut 2008. Ajan hammas oli kuluttanut klubimme ensimmäistä lippua. Toimeliaat ladymme olivat jälleen asialla hankkimassa klubillemme uutta lippua 2008. Tämän toisen lippumme juhlava naulaus ja vihkiminen tapahtui Lounais-Hämeen Pirtillä 5.04.2008. Vihkimisen suoritti Tammelan seurakunnan pastori Irmeli Englund. Vihkimystilaisuudesta laadittu lippukirja on klubin arkistossa ja tilaisuuden kuvat ovat myäs CD:llä.

Miten olemme tyämme tuloksia jakaneet
Klubimme 40-vuotisjuhlaan mennessä avustuksia oli jaettu arviolta 150 000 euron edestä.
Suurin osa on mennyt tammelalaisille nuorille. Heidän lisäkseen kohteina ovat olleet myös sotaveteraanit, vanhukset ja urheiluseura. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana on avustuksina ja stipendeinä jaettu noin 16 000 euroa.

Ladytoiminta
Ladymme ovat koko toiminta-aikamme olleet sivustatukenamme kaikessa mitä olemme
tehneet. Kiitos siitä heille. Omia aktiviteettejä heilläkin on ollut. Muistamme muotinäytökset ja monet muut pienemmät tempaukset. Muistamme klubimme lippujen luovutukset. Ladymme ovat olleet mukana Hakkapeliitta-tapahtumassa toimintavuodesta 1982-1983 alkaen ja ovat edelleen. Lättyjen paisto ja paikalla valmistetun saippuan myynti ovat olleet heillä myyntituotteina.

Lc Tammelan toimintavuonna 2008-2009 toimineen tiedotussihteerin Pentti Simolan
vuosijuhlassa 25.4.2009 pitämästä puheesta lyhentänyt Webmaster.


 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter