Kokoukset

Huhtikuun kuukausikokous2/2023-24

Aika: Torstai 11.4.2024 klo 18.30
Paikka: Silta Valmennus, Viinikankatu 53, Tampere 
Läsnäolijat: Kaikki klubiveljet
Ladyt kokoontuvat samaan aikaan Sokoksen kahviossa

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osanottajat ja päätetään kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltaisuudesta.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
---
Keskeytetään kokous vaalikokouksen ajaksi
(Vaalikokouksesta erillinen asialista)

Kokous jatkuu
5. Toimikuntien puheenjohtajien puheenvuorot
6. Hyväksytään klubin 3. tilin FI49 3730 0821 1001 00 lopettaminen
ja varojen siirto hallintotilille.
7. Pullokuittikerääjät nyt ja ensi kaudella, sekä kerääjien kulut
kaudelta.
8. Sääntöuudistuksen 2. virallinen käsittely
9. Suoritetut ja suunnitellut aktiviteetit
10. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
11. Muut asiat
• Lions-portaalin muutos
12. Seuraava kokous
13. Tuleva Ratikkavarikkoon tutustuminen
14. Kokouksen päättäminen

Vaalikokouksen esityslista:

1. Vaalikokokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Valitaan klubin hallituksen jäsenet 2024-2025
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja kaudelle 2024-2025.
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2024-2025
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kaudelle 2024-2025
• Esitys 80€ jatkaa, liittymismaksua ei uudelta jäseneltä perittäisi
8. Hyväksytään seuraavan toimintakauden 2024-2025 talousarvion luonnos.
9. Kokouksen päättäminen

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter