Kokoukset
Jäsenet

Leijonat toimivat.

 

Näkyvimmät projektit:

 

*Uudenvuodenyön lämpötilaveikkaus

*Leijonapuisto

*Viljonpuisto

Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tarpeessa olevia ihmisiä. Samalla se antaa omaan elämään laatua.

Vapaaehtoistyötä apua tarvitsevien hyväksi

Mottomme on: Me Palvelemme  – We Serve. Suomessa Lions-nimi tulkitaan: Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville.

 Me palvelemme kotiseutujamme

Lionsklubien tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja asuinympäristö. Kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit, vanhainkodit ja palvelutalot, vammaiset ja näkövammaiset sekä lasten liikuntaharrastukset.

Palvelemisen lisäksi autamme taloudellisesti. Klubit keräävät varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Paikallisen auttamisen ohella osallistumme myös kansallisiin ja kansainvälisiin katastrofikeräyksiin.

Tervolassa leijonat tekevät juuri yllämainittua työtä. Rahat lahjoituksiin kerätään erilaisilla projekteilla, joista tunnetuin on jokavuotinen Uudenvuodenyön lämpötilan veikkaus. Kaikki yleisöltä kerätyt varat lahjoitetaan täysimääräisesti lähinnä paikkakunnan tarpeisiin, pääpaino nuorisossa.

Viimeisin tulos täällä.


Projekteista näkyvin on kuitenkin Leijonapuisto, joka on virikeliikuntapaikka senioriväestölle, mutta toki tarjoaa huvia ja hyötyä kaikenikäisille.

Leijonapuisto -hankkeen taustaa: Asia lähti viriämään klubin kokouksissa, kun mietittiin, miten voisimme juhlistaa erikoista juhlavuotta: Suomi 100, Tervola 150, Lions-järjestö 100 ja Tervolan Lions Club 50. Lions-järjestö kannusti klubeja suunnittelemaan näkyviä ns. perinneprojekteja. Aiemmin oli Tervolan kunnan kehittämissuunnitelmissa vilahtanut tarve vanhusten liikuntapaikalle ja näin päätetiin käynnistää 400 -vuotisjuhlan (100+150+100+50) kunniaksi Leijonapuisto -hanke. Tarjouskilpailun jälkeen hyväksyttiin Lappset -yrityksen tarjous. Seuraavana tehtävänä oli järjestää rahoitus hankkeelle. Klubin oman rahoituksen ja ennenkaikkea talkootyön lisäksi Peräpohjolan Leader myönsi avustusta projektille. Lisäksi kerättiin paikallisilta yrityksiltä ja toimijoilta yksityisrahoitusta, jota ilman hanketta ei olisi voinut toteuttaa. Lahjoittajien nimet kaiverretaan puistoon kiinnitettävään laattaan. Kiitos!

Täten voitiin toteuttaa Leijonapuisto kauniille paikalle Väisäsen puistoon Tervolan kunnanviraston viereen elo-syyskuun aikana 2017. Avajaiset pidettiin15.9.2017 sateisessa säässä. Paikalle oli kuitenkin saapunut mukavasti väkeä, joka nautti kahvista, pullasta sekä makkarasta. Halukkaat saivat ohjausta laitteiden käyttöön fysioterapiaopiskelijoilta.


Toinen näkyvä ja merkittävä projekti on Viljonpuisto-hanke, josta seuraavassa tarkemmin:

Alla oleva kuva kertoo Tervolan leijonien osuudesta leikkipaikka Viljonpuiston rakentamisessa. Puistoa avaamassa Heino Alaniska ja Olavi Niemelä.

Viljonpuisto on virikeleikkipaikka Tervolassa

Hankkeeseen saatiin yleishyödylliseen investointiin tarkoitettua investointitukea maaseuturahastosta Peräpohjolan kehitys ry.n kautta, loppurahoitus järjestyi Tervolan Lions Clubilta. Leikkivälineet hankittiin Lappset Oy:ltä ja hankkeen rakennustyöt toteutti Rakennus ja Suunnittelu Jouni Vuokila Ky.

Mistä nimi Viljonpuisto?

Tervolalainen Viljo Vuokila hankki Kaisajoelta tontin, johon hän suunnitteli rakentavansa omakotitalon. Tontille ei kuitenkaan saanut rakentaa, koska siinä ei ollut rakennusoikeutta ja asia jäi vuosiksi. Viljo Vuokilan kuoltua hänen poikansa Veli Vuokila Nivalasta otti yhteyttä Lions Club Tervolaan. Veli Vuokila ilmaisi toiveensa lahjoittaa tontin tervolalaisten yleishyödylliseen virkistys tms. käyttöön. LC Tervola päätti vuonna 2003 ottaa vastaan 0,3 ha:n tontti-lahjoituksen. Tontti nimettiin Viljon puistoksi. Leikkipuistona paikka ei kuitenkaan ollut saavutettavuuden ja turvallisuuden kannalta kovin hyvä.

Leikkipuistoa kaivattiin

Samoihin aikoihin Mannerheimin lastensuojeluliiton Tervolan yhdistys teki aloitteen kunnalle, että Tervolaan olisi hyvä saada leikkipuisto alle kouluikäisille. Nykyiset leikkipuistot ovat yleensä koulujen yhteydessä eivätkä ne siksi ole päiväaikaan leikki-ikäisten käytettävissä. Viljon puiston rakentaminen ratkaisisi tämänkin asian mukavasti. Tervolan kunnan kanssa tehtyjen kauppojen jälkeen uusi leikkipuiston rakennuspaikka osoitettiin koulukeskuksen läheisyydestä urheilukentän laidalta. Siinä se palvelisi paremmin leikkipuistona kaikkia kuntalaisia. Samoin päätettiin käyttää alkuperäisen lahjoittajan nimeä leikkipuiston nimenä tässä uudessakin paikassa. Tämä sopi hyvin myös lahjoittajan Viljon pojalle Veli Vuokilalle.

Viljon toive toteutui

Näin tontin lahjoittajan alkuperäinen ajatus tontin hyödyntämisestä tervolalaisten yleishyödylliseen tarkoitukseen toteutui erittäin hyvin. Lapset saivat loistavan virikeleikkipaikan, jonka kalusti LAPPSET Oy ja kustansi Lions Club Tervola yhteiskumppaneineen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kaikkine valmisteluineen, suunnittelut, maarakennukset, pohjatyöt, välineiden ja kalusteiden hankkiminen sekä niiden asentaminen rakennussuunnitteluineen kohosi yli 71000 euroon.

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter