Möten
Medlemmar

Lions Club Tierp

 

Lions Club Tierp bildades 1954 och har sedan dess bidragit med betydande belopp till lokal, nationell och internationell hjälpverksamhet.

Lions samlar in medel till olika hjälpprojekt.

Lions hjälp går fram.

Administtration och dylikt täcks av medlemsavgifter.

Lions Club Tierp har allt sedan bildandet varit en herrclub bestående av endast manliga medlemmar.. Vid sidan av LC Tierp har en club för enbart kvinnor bildats Lion club Freja.

För att bli mera moderna och ha större möjligheter att bedriva lion verksamhet så har de båda lionclubbarna från och med 1 juli 2021 sammanslagits till endast en Lion Club Tierp.

Medlemsantalet har därmed ökat från 17 medlemmar till 33 st.

Vi tror att med denna förändring konna uppfylla Lions ledskärnor att

Träffas Trivas och Tjäna.

för att veta mer om lions gå in på distriktets hemsida

Lions Distrikt 101 Mitt

 

 


 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter